Inloggen
Kennisbank

Meer stimulering kopen eigen woning door meer ontmoediging beleggen en verhuren

19 mei 2022

Op 26 april 2022 maakte het Kadaster bekend dat het aantal investeerders op de woningmarkt sterk is gedaald, terwijl starters juist meer woningen kochten in 2021. Het Kadaster geeft aan dat dit lijkt te komen door de differentiatie van de overdrachtsbelasting.

Het kabinet is van plan de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen naar 9%. En vanwege het box 3-debacle wordt er nog een extra verhoging geopperd, tot 10%. Naast de overdrachtsbelasting zijn er diverse andere regels om de mismatch op de woningmarkt aan te pakken.

Woningwet
De Woningwet is op 1 januari 2022 aangepast, waardoor gemeenten een opkoopverbod voor beleggers kunnen invoeren. Veel gemeenten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Ook biedt de Woningwet ruimte om leegstand strenger aan te pakken.

Ook verhuur aangepakt
Er zijn nu plannen om de verhuurdermarkt verder aan te pakken, waarbij verder gekeken wordt dan alleen de sociale, gereguleerde huurmarkt. Allereerst wordt de verhuurderheffing afgeschaft. De regering geeft onder druk van de oppositie toe, waardoor grote verhuurders meer geld over hebben om te investeren in nieuwe huurwoningen. Maar in hetzelfde voorstel wordt ook voor geliberaliseerde huurwoningen voorgesteld om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot een maximum van de inflatie + 1% (zie pagina 2, onderaan). Verhuurders hebben al aangegeven dat verhuren dan niet meer lonend voor ze is. Op 11 april 2022 is de consultatie geopend op dit wetsvoorstel.

Drie dagen eerder, op 8 april 2022, stuurde Minister de Jonge een (voorlopig) wetsvoorstel naar de Raad van State om de Huisvestingswet nog eens aan te passen. Dit wetsvoorstel is nog niet openbaar (dat wordt het pas als het aan de Tweede Kamer wordt aangeboden), maar de hoofdlijn is dat gemeenten meer ruimte krijgen om huurwoningen toe te wijzen aan bepaalde groepen inwoners.
Gemeenten konden al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mocht maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Straks mogen gemeenten binnen deze 50% zelf bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding.

‘Sociale koopwoningen’ ook toewijzen
Wat ook nieuw is, is dat gemeenten ook koopwoningen mogen toewijzen op deze gronden. Dat geldt dan wel alleen voor woningen tot de NHG-grens (die worden door de minister ‘Sociale koopwoningen’ genoemd).

Voor de adviseur
Als u adviseert in verhuurhypotheken, heeft u waarschijnlijk al gemerkt dat u of uw klant meer onderzoek moet doen naar de mogelijkheden in uw gemeente. Daar komen wellicht nog meer voorwaarden bij, als de voorstellen allemaal doorgaan. Maar het zou straks ook zomaar kunnen dat u starters kent die graag een woning willen kopen tot € 355.000, maar daarbij afgetroefd worden door iemand die meer binding met de gemeente heeft. Het is mogelijk een extra aspect binnen uw vakgebied, zolang de koop nog niet rond is: starters zonder ‘binding’ moeten wellicht uitwijken naar andere gemeenten en moeten daar meer bieden op een huis om dit te krijgen. De vraag is of daarmee geen waterbedeffect wordt gecreëerd, hoe goed bedoeld ook.