Inloggen
Kennisbank

Gemeenten: nieuw wapen tegen leegstand?

17 mrt 2022

Met de nieuwe Woningwet hebben gemeenten diverse extra mogelijkheden om de woningmarkt te beïnvloeden. De inkt van deze aangepaste wet is nog niet droog, of er wordt al gespeculeerd op nieuwe mogelijkheden.

Concreet komt Amsterdam met aanscherping van een verbod op leegstand.  Amsterdam probeert vaak als eerste bepaalde nieuwe regelgeving in te zetten of aan te passen om problemen op de woningmarkt op te lossen. Als het werkt, volgen andere gemeenten regelmatig, waardoor het ook van toepassing kan zijn of worden in andere gemeenten.

Daarom noemen we hier kort de inhoud van dit voorstel. De gemeente kan, als het voorstel wordt aangenomen en omgezet in lokale wetgeving, eigenaren verplichten om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar te maken. Ook kunnen eigenaren verplicht worden om een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur, zodat woningen die pas over lange tijd worden gerenoveerd of gesloopt in de tussentijd bewoond kunnen worden. Tot slot moet de eigenaar straks al na twee maanden (in plaats van de huidige drie maanden) na een leegstandsmelding afspraken maken met de gemeente over ingebruikname van een woning.  

Rol adviseurs in deze situaties
Veel consumenten overwegen een woning te kopen voor verhuur (buy-to-let) of de huidige woning aan te houden voor verhuur als ze zelf verhuizen (keep-to-let). De eerste optie, buy-to-let, wordt op veel plekken al verboden of sterk ontmoedigd door lokale wetgeving. Tegen ‘keep-to-let’ is (nog) geen wetgeving. Houd altijd uw lokale regels goed in de gaten. En in algemene zin, kan het verstandig zijn uw klanten (bijvoorbeeld in het kader van een verhuurhypotheek of ‘gewoon’ een tweede woning) in te lichten over de steeds grotere invloed die gemeenten opeisen op de woningmarkt. Het kan een politiek risico zijn.