Inloggen
Team

OVER SEH

Over SEH

De SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseur) is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de financieel adviseur te scheppen om zijn vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. De stichting bewaakt de kwaliteit van 7.000 Erkend Financieel Adviseurs die bij de SEH zijn aangesloten. De aangesloten adviseurs zijn door hun opleiding en ervaring bewezen deskundig en worden jaarlijks bijgeschoold middels permanente educatie. Ook informeert SEH de Erkend adviseurs voortdurend over relevante ontwikkelingen op hun vakgebied en heeft zij een Beroepscode met gedragsregels opgesteld waaraan een integere en deskundige Erkend Financieel adviseur moet voldoen.

Gesprekspartner
De SEH is gesprekspartner voor diverse overheidsinstanties en belangengroepen met betrekking tot deskundigheidseisen en andere eisen (zoals integriteit) voor financieel adviseurs. Daarmee wil de SEH bijdragen aan het belang van de financiële sector en aan de goede naam van deze sector.

 

Bestuur en Advies

Bestuur


Het bestuur van de SEH bestaat uit deskundige en ervaren vertegenwoordigers uit diverse marktsegmenten in de financiële branche en een onafhankelijk adviseur op het gebied van vakbekwaamheid.

Aandachtsgebied Naam Werkgever
  Rita de Graauw Rabobank Groepsorganisatie
Penningmeester Kitty de Heiden Triodos Bank
  Tom Degen ING
  Sitske Mauritsz Nationale Nederlanden
  Michel van den Akker DMFCO
Voorzitter Harrie-Jan van Nunen Veldsink Groep
  Judith van Summeren ABN AMRO

 

Commissie Vakbekwaamheid


De commissie vakbekwaamheid adviseert het bestuur van de SEH o.a. over de samenstelling van de opleiding, de inhoud van het examen en de onderwerpen voor de permanente educatie. 

Naam Werkgever
Harrie-Jan van Nunen (voorzitter) Veldsink Groep
Annemarie Adriaansen Opleidingsmanager SEH
Wendy Giltay De Hypothekersassociatie
Frank Berghuis Rabobank
Bart de Nie Directeur SEH

 

Redactieraad Erkend


De redactieleden van het vakblad Erkend verzorgen samen met onze uitgever Oostdam & Partners vier keer per jaar het vakblad Erkend. Daarnaast schrijft Jan Martijn Hengeveld maandelijks de vakinhoudelijke artikelen in de SEH nieuwsbrief voor u.

Naam Werkgever
Henri Drost Oostdam & Partners
Tatjana van Dijkhuizen Communicatie SEH
Jan Martijn Hengeveld Hengeveld Consultancy en Training
Bart de Nie Directeur SEH
Harrie-Jan van Nunen Veldsink Groep
Tom Peters Impact Opleiding & Training

 

Team SEH

Naam Functie
Bart de Nie Directeur
Annemarie Adriaansen Opleidingsmanager
Tatjana van Dijkhuizen Communicatie
Esther Plemper Ledenadministratie
Anita Pool Administrateur