Inloggen
Kennisbank

Eerste Kamer stemt in met wijziging Woningwet

09 sep 2021

Op 6 juli 2021 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wijziging in de Woningwet. Een van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op een opkoopverbod voor verhuur.

De wetswijziging stelt gemeenten beter in staat om plaatselijk in te grijpen in de woningmarkt, door buy-to-let te verbieden. De gemeente moet een dergelijk verbod wel kunnen onderbouwen. Zonder goede argumenten is het niet mogelijk om zomaar een buy-to-let-verbod op te leggen. De wetswijziging is hiermee een uitbreiding op de mogelijkheden van lokale overheden om invloed op de woningmarkt uit te oefenen. Een verbod op, dan wel vergunningplicht voor, verkamering of tijdelijke toeristische verhuur was al mogelijk.

De wetswijziging grijpt nog niet in op het toenemende fenomeen keep-to-let. Het Kadaster meldde een toename van deze constructie in juli 2021. Dat is de situatie dat iemand verhuist, maar zijn oude eigen woning aanhoudt om deze permanent te verhuren. Met deze wetswijziging kan een gemeente dit nog niet verbieden.