Inloggen
Kennisbank

Schenkingsvrijstelling eigen woning al vóór 2024 aangepakt

17 mrt 2022

In onze vorige nieuwsbrief refereerden we al kort aan het regeringsplan om de ‘jubelton’ (de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning) af te schaffen. Dat zou niet eerder kunnen dan in 2024, omdat het in de sterk verouderde software van de belastingdienst niet mogelijk is eerder het vakje weg te halen waarin de hoge schenkingsvrijstelling kan worden opgegeven. De Tweede Kamer ging met dit argument niet akkoord en wil eerdere afschaffing of op zijn minst een verlaging.

Staatssecretaris van Rij komt de wens van de Kamer tegemoet. Hoewel afschaffing technisch nog niet mogelijk is, is verlaging van de jubelton wel mogelijk vanaf 2023. Een verlaging naar € 0 is dan weer niet mogelijk, kennelijk. Dat zou een ‘structuurverandering’ zijn, omdat het de facto al afschaffing betekent.

Een verlaging naar € 1 is in beginsel mogelijk. Maar dat zou raar zijn, betoogt de staatssecretaris in een uitgebreide antwoordbrief, want dan is de vrijstelling eigen woning nog lager dan de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 (ouder-kind) of van € 2.274 (tussen derden, zonder voorwaarden). Het is dan logischer om de vrijstelling te verlagen tot de eenmalige vrijstelling tussen ouders en kind. De schenkingsvrijstelling eigen woning is immers ook eenmalig. Van Rij heeft op 8 maart 2022 dan ook voorgesteld om de vrijstelling tijdelijk te verlagen naar een bedrag van € 27.231: het bedrag van de eenmalige hoge vrijstelling van ouders aan kinderen. Dit bedrag zal nog geïndexeerd worden, en dan alleen voor het jaar 2023 gelden. In 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning immers helemaal afgeschaft.

Deze tijdelijke maatregel in 2023 betekent dus dat de vrijstelling eigen woning voor ouders aan kinderen feitelijk is afgeschaft (zij konden immers toch al € 27.231 schenken zonder voorwaarden), maar van derden aan een ander niet. Daarvoor blijft nog een jaartje een vrijgestelde schenking van € 27.231 mogelijk voor de eigen woning.

Uitsmeren over drie jaar ook afgeschaft?
De hoge schenkingsvrijstelling eigen woning kan over drie jaar uitgesmeerd worden. Iemand kan in 2022 een eerste hoge schenking van € 35.000 doen, met gebruikmaking van de ‘jubelton’, met het plan om ook in 2023 en 2024 nog eens dezelfde schenking te doen. Het geheel aan schenkingen van € 105.000 valt dan onder de vrijstelling. Als de jubelton echter al in 2023 verlaagd wordt naar € 27.231, dan is een vervolgschenking dus niet meer mogelijk. Dat geldt alleen als besloten zou worden dat de verlaging een directe werking heeft.
De staatssecretaris stelt dat er dan eigenlijk sprake is van wetgeving met terugwerkende kracht. Hij geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort, maar ook dat het budgettair niet zoveel uitmaakt of er nog vervolgschenkingen mogelijk zijn in de jaren na 2022. Hierover moet simpelweg nog een beslissing genomen worden door het kabinet en daarover kan de Tweede Kamer dan weer debatteren.

Voor uw praktijk van belang
Mochten klanten spelen met het idee gebruik te maken van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling eigen woning, dan is het goed ze op de hoogte te brengen van de plannen van het kabinet en de Kamer. Het is zeer aannemelijk dat deze vrijstelling al op 1 januari 2023 verlaagd wordt tot ongeveer € 27.000. Het is aan de klant om de kans daarop in te schatten en daarnaar te handelen, nadat u ze hebt uitgelegd waar de beslissing van afhangt.