Inloggen
Kennisbank

Plan inkorting 3-jaarstermijn schenkingsvrijstelling eigen woning

07 jul 2022

Sinds de aantreding van het nieuwe kabinet, is duidelijk dat staatssecretaris van Rij de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 106.671 (bedrag 2022) gaat afschaffen. De contouren van de aanpak kristalliseren langzaam maar zeker uit.  

In maart 2022 schreven wij al dat afschaffing van deze ‘jubelton’ al vóór 2025 gaat gebeuren, dus sneller dan gepland. In 2023 wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden (in 2022: € 27.231).

Toch gaven we ook aan dat er nog enkele onduidelijkheden waren. Eén van die onduidelijkheden was wat de afschaffing betekent voor de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling over drie jaren uit te smeren: het in het eerste jaar onbenutte deel van de vrijstelling kan in de daaropvolgende twee jaar alsnog worden benut. In een Kamerbrief over de fiscale beleid- en uitvoeringsagenda, geeft de staatssecretaris op 3 juni 2022 aan hoe hij van plan is de spreidingsmogelijkheid uit te faseren.

Deze spreidingsmogelijkheid wordt nu (volgens het meest recente voorstel) afgebouwd:

  • Als de eerste schenking is gedaan in 2021, geldt nog dat deze over drie jaar kan worden gespreid. Dus uiterlijk in 2023 kan het laatste deel geschonken worden.
  • Als de eerste schenking dit jaar, in 2022, wordt gedaan, is de spreidingsmogelijkheid beperkt tot twee jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.
  • In 2023 wordt de hoge schenking al verlaagd. En dan vervalt ook de spreidingsmogelijkheid.

Voor uw praktijk
Afschaffing van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling eigen woning, is voor uw klanten en dus voor uw praktijk van belang. U heeft ongetwijfeld wel eens geadviseerd in een situatie waarin mede gebruik werd gemaakt van die vrijstelling om een woning betaalbaar te houden of in bezit te krijgen.

Inmiddels is vrijwel iedereen bekend met deze ‘jubelton’. Maar het wordt nu duidelijk dat deze echt op korte termijn wordt afgeschaft. Omdat ook de spreidingsmogelijkheid nu al aangepakt gaat worden, is 2023 echt het laatste jaar dat deze nog deels gebruikt kan worden. Als het geld nu nog niet beschikbaar is, of er is nu nog geen woning, adviseer uw klanten (of de schenker) dan dit jaar in elk geval alvast € 1 te schenken met gebruikmaking van die schenkingsvrijstelling, zodat de rest eventueel volgend jaar nog geschonken kan worden.