Inloggen
Kennisbank

Nieuws over verduurzaming

16 jun 2022

Uit de Voorjaarsnota bleek al één concreet plan dat rechtstreeks verduurzaming ondersteunt: het plan om de btw op zonnepanelen en de installatie daarvan af te schaffen.

Uit antwoorden op Kamervragen bleek dat deze vrijstelling vooralsnog alleen voor woningen of ‘gebouwen in de nabijheid daarvan’ gaat gelden, zoals schuren en dergelijke. Het geldt dus niet voor bedrijfsgebouwen. Nog niet, in elk geval: de mogelijkheden daartoe worden nog onderzocht.

Voor huiseigenaren die interesse hebben in de aanschaf van zonnepanelen, maar het geld daarvoor moeten lenen, bestaat al de Energiebespaarlening (EBL) van het Warmtefonds. Deze lening kan voor alle Energiebesparende Voorzieningen (EBV) gesloten worden die op de maatregelenlijst staan.

Op 1 juni 2022 zijn er diverse voorwaarden aan de Energiebespaarlening verruimd:

  • Tot 1 juni 2022 mocht maximaal 75% van de lening besteed worden aan zonnepanelen. De rest moest aan andere EBV besteed worden. Dat hoeft nu niet meer. Een EBL is nu ook toegestaan om 100% aan zonnepanelen te besteden.
  • De leengrens is verlaagd van € 2.500 naar € 1.000;
  • De leeftijdsgrens van 75 jaar voor huiseigenaren vervalt;
  • Aanvragers krijgen meer looptijdopties.

Verdere verruiming leningen Warmtefonds gepland
Bovenstaande maatregelen moeten de toegankelijkheid tot en aantrekkelijkheid van de EBL vergroten. Het streven is bovendien om de leningen renteloos te verstrekken voor huishoudens tot een bepaald (laag) inkomen. Het Warmtefonds biedt nu ook al diverse financieringsmogelijkheden aan voor grotere VvE’s. Ze hopen eind dit jaar ook voor kleinere VvE’s (tot 8 wooneenheden) dergelijke opties aan te bieden.

Subsidie naar voren gehaald
Een ander plan is om een deel van geplande verduurzamingssubsidie naar voren te halen. Het gaat om subsidie voor het treffen van isolatiemaatregelen voor woningen. Dit geeft huiseigenaren en verhuurders de mogelijkheid om de hoge kosten van energieprijzen enigszins te drukken. In totaal wordt de subsidie die in 2022 gemaximeerd was op € 150 miljoen verdubbeld. Dat gaat wel ten koste van subsidie over volgende jaren. Maar ook resterende saldi uit het Nationaal Isolatieprogramma worden beschikbaar gesteld (bijna € 70 miljoen).

“Duurzaam wonen voor iedereen”
Onder deze kop heeft minister De Jonge grof geschetst hoe hij wil dat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt. Dat kan niet alleen maar met ‘zachte hand’ via subsidies. Er hoort ook enige dwang bij, blijkt uit het beleidsprogramma. Zo zou vanaf 2026 een cv-ketel alleen door een hybride verwarmingsinstallatie vervangen mogen worden, tenzij dit niet mogelijk is. Ook krijgen verhuurders te maken met de plicht om huurwoningen te verduurzamen: vanaf 2030 mag een woning met een energielabel van E, F of G niet meer verhuurd worden. Hoewel de daadkracht van de minister in brede zin wordt toegejuicht, zijn er wel ernstige twijfels aan de uitvoerbaarheid van de plannen. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg warmtepompen, noch installateurs om ze te plaatsen.

U bent ook Adviseur Duurzaam Wonen
Als Erkend Financieel Adviseur adviseert u ook over duurzaam wonen. De ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar best snel op. Het is daarbij van belang om goed in de gaten te houden wat echt een andere regel is en wat nog slechts een plan is. Door regelmatig naar de site van het Warmtefonds te kijken, of u te abonneren op de Nieuwsbrief van het verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kunt u bijhouden wat de ontwikkelingen zijn.