Inloggen
3_Hoe-word-ik-erkend

HOE WORD IK ERKEND?

Opleiding Integraal Adviseren


U wilt als financieel adviseur uw kennis en kunde graag verdiepen en verbreden. Dan is het keurmerk Erkend Financieel Adviseur een waardevolle aanvulling voor u. Met deze erkenning bent u bewezen ervaren, deskundig en vaardig in het bieden van hoogwaardig financieel advies en wordt u door SEH voortdurend op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen op uw vakgebied. U kijkt hierbij niet alleen naar de hypotheek, maar naar de volledige financiële situatie van uw klant. Nu en in de toekomst. En dat wordt gewaardeerd!

Om Erkend Financieel Adviseur te worden, dient u de Opleiding Integraal Adviseren te volgen en een assessment af te leggen. Daarnaast dient u de E-learning Advisieur Duurzaam Wonen te volgen.  Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan te tonen dat u aan de toelatingseisen voldoet. U zult eveneens de Beroepscode ondertekenen en de jaarlijkse bijdrage aan de SEH voldoen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de driedaagse opleiding voor ervaren adviseurs dient u, voordat u zich kunt inschrijven voor de SEH Opleiding Integraal Adviseren, te voldoen aan de onderstaande eisen:

  • Geldig Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet;
  • Ervaringseis: U dient direct voor aanvang van de opleiding ten minste gedurende een aaneengesloten periode van een jaar de helft van de tijd klanten te hebben geadviseerd over hun financiële positie. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. Indien producten worden geadviseerd, denkt u dan aan consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten met of zonder beleggingscomponent, beleggingsrekeningen, levensverzekeringen zoals beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, losse overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers.
    De ervaringseis toont u aan door middel van een werkgeversverklaring

Lidmaatschap SEH

Indien u voldoet aan de toelatingseisen voor de Opleiding Integraal Adviseren, ontvangt u een verklaring voor deelname van SEH waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding bij een opleidingsinstituut naar keuze.

U bent vanaf dat moment officieel aangesloten bij de SEH en zal eveneens een contributiefactuur ontvangen. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. In 2024 bedraagt de contributie €150 per kalenderjaar. Na 1 juli wordt slechts €75 in rekening gebracht.

In het kalenderjaar van de registratie betaalt u € 50. 

NB. Wanneer u in november of december 2024 pas uw verklaring ontvangt, betaalt u geen contributie meer dit jaar en zal de factuur direct worden gecrediteerd.

Uw Opleiding

Tijdens de driedaagse opleiding Integraal Adviseren komen kennis, houding en vaardigheden geïntegreerd aan de orde. Behandeld wordt o.a. budgetteren, het adviseren op basis van een netto besteedbaar inkomen, de mogelijke inkomensrisico's van een consument en het verloop van het adviesproces. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het trainen van uw adviesvaardigheden en uw houding als adviseur. Ervaren en deskundige trainers zullen u tijdens deze drie dagen informeren en begeleiden.

Tijdens de opleiding ontvangt u een casus als huiswerkopdracht. De inhoud van deze casus wordt ook gebruikt bij het assessment. Hierdoor kunt u zich optimaal voorbereiden op dit examen.

Na het behalen van een voldoende resultaat hiervoor en het volgen van de E-learining Adviseur Duurzaam Wonen, kunt u zich inschrijven als Erkend Financieel Adviseur.

Registreer u nu en wordt straks Erkend adviseur

Om u aan te kunnen melden als Erkend Financieel Adviseur dient u zich eerst te registreren bij de SEH.  Dat doet u door een mail te sturen naar erkenning@seh.nl. Bij deze mail voegt u de ondertekende werkgeversverklaring en het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet.
Indien u voldoet aan de toelatingseisen voor de Opleiding Integraal Adviseren, ontvangt u een Verklaring voor deelname van SEH waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding bij een opleidingsinstituut naar keuze.

4_Startend-adviseur

Het examen

Klik hier

3_Hoe-word-ik-erkend

Opleidingsinstituten

Klik hier