Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND

Daarom bent u Erkend

Het werkterrein van de financieel adviseur is de afgelopen jaren veranderd door de opkomst van digitale adviesvormen en de introductie van het provisieverbod. Daarnaast hebben de ervaringen tijdens de economische crisis van afgelopen jaren en de afroming van het sociaal stelsel het belang van integrale advisering vergroot. Het is essentieel om financiële consequenties van zaken als samenwonen, trouwen, gezin, echtscheiding, werk, ontslag, pensioen en zorg inzichtelijk te maken voor uw klant.

Zo blijft u Erkend

Om Erkend Financieel Adviseur te blijven, dient u te voldoen aan de Erkenningseisen die de SEH stelt. In 2023 zijn dat de volgende:

  • U volgt SEH PE.
  • U houdt uw Wft-diploma’s Adviseur Hypothecair krediet geldig.
  • U houdt zich aan de beroepscode voor Erkend Financieel Adviseurs.
  • U betaalt jaarlijks contributie.

Permanente educatie

Om uw Erkenning te behouden, dient u Permanente Educatie (PE) te volgen. Er bestaan twee PE-trajecten: de wettelijke (Wft) PE en de SEH PE.

SEH PE

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is een bovenwettelijk keurmerk. Hiermee onderscheidt u zich van de Wft-adviseur. De SEH vindt het belangrijk dat u naast kennis van inhoudelijke aspecten ook een goede adviseur bent die een productoverstijgend en toekomstbestendig advies kan geven aan uw klant. De klant heeft immers meer baat bij een integraal advies op de lange termijn dan een advies waarbij slechts aan de ad hoc productvraag wordt voldaan. Bovendien bouwt u zo een lange termijn relatie op met uw klant.

Daarom volgt u jaarlijks een SEH PE-programma van twee dagen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere onderwerpen, afhankelijk van uw interesse, achtergrond en adviespraktijk. Tijdens de SEH PE wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang tussen diverse financiële onderwerpen. U bent in staat sneller dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende klantvragen en overziet de consequenties en financiële mogelijkheden voor het gehele financiële huishouden. Daarvoor zijn vaardigheden vereist die tijdens de klassikale SEH PE worden geoefend en aangescherpt. U legt geen afsluitend examen af.

Wft PE

Volgens de wettelijke vakbekwaamheidseisen (Wft) voor hypotheekadviseurs, moet de adviseur in het bezit zijn van het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet. Ook heeft hij of zij de plicht permanent actueel te blijven binnen het vakgebied. Voor 31 maart 2025 dient u PE-examens te behalen waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst die alleen gericht zijn op de betreffende productgroep. Lees hier meer over de wettelijke eisen.