Inloggen
Kennisbank

Voorwaarden en Normen 2022-I van de Nationale Hypotheek Garantie

18 nov 2021

Elk jaar, bijna tegelijk met de publicatie van de nieuwe Trhk, publiceert NHG ook haar nieuwe Voorwaarden en Normen (V&N) voor het komende jaar. Dat was dit jaar niet anders. Op 1 november 2021 publiceerde NHG de nieuwe V&N 2022-I.

NHG maakt gebruik van dezelfde FL-tabellen als die uit de Trhk (zie de tabel in het vorige artikel). Daarnaast heeft NHG een lijst van wijzigingen op de site gezet, waar we iets dieper op in zullen gaan. We herhalen daarbij niet de wijzigingen die al waren aangekondigd, en te lezen zijn in de Nieuwsbrief van oktober 2021. Let wel: houd ook de Erkend van december in de gaten: daarin gaan we nog iets dieper in op enkele wijzigingen.

In deze nieuwsbrief noemen we puntsgewijs de belangrijkste aanpassingen:

Desktoptaxaties
Desktoptaxaties kunnen vanaf 2022 ook gebruikt worden voor andere NHG-leningen dan alleen voor aankoop van een woning. Alleen voor een waardebepaling bij verkoop met dreigend verlies is de desktoptaxatie niet toegestaan. Bij alle andere gevallen wel. Uiteraard gelden daarvoor wel aanvullende voorwaarden: de lening mag nooit meer zijn dan 90% van de waarde. En de waarde, eventueel inclusief verbouwings-/verbeteringskosten mag bijvoorbeeld niet boven de kostengrens liggen.

Echtscheidingen van meer dan 12 jaar geleden
Om bureaucratie tegen te gaan, hoeft een aanvrager die in het verleden gescheiden is, straks minder papieren aan te leveren, als de scheiding meer dan 12 jaar geleden plaatsvond en er aantoonbaar geen alimentatieverplichtingen meer zijn.

BKR-wijzigingen en impact leningen
NHG verandert een aantal zaken met betrekking tot de wijze waarop met in BKR-geregistreerde schulden wordt omgegaan. Voor een doorlopend krediet (RK, of Revolverend Krediet) geldt in 2022 dat altijd met 2% gerekend wordt (in 2021 nog 2% of werkelijke last). Voor een aflopend krediet geldt juist altijd dat er met de werkelijke last gerekend wordt (in 2021 ook nog 2% of werkelijke last). De meest impactvolle aanpassing is dat dit laatste ook geldt voor OA-geregistreerde bedragen. OA staat voor Operational Autolease (private lease dus). Vanaf 1 april 2022 komen in BKR de volledige OA-lasten voor nieuwe contracten te staan en niet meer 65% zoals nu nog het geval is. Bovendien moet van de werkelijke last uitgegaan worden en niet meer van 2% van het in BKR geregistreerde bedrag. De kans is zeer groot dat geldverstrekkers deze regel overnemen, ook voor leningen zonder NHG.

Digitale klantreis beheer (DKB-project)
NHG zet in op veel grotere efficiency en minder papierwerk in het beheertraject. Het motto is: digitaal waar het kan. Al in 2022 worden diverse maatregelen genomen om te zorgen dat de bureaucratie op dit punt afneemt. Daarmee is het project nog niet ten einde – het loopt in elk geval nog door tot in 2023. DKB leidt ook tot een groter mandaat voor geldverstrekkers. Dat betekent dat er ook inhoudelijk enkele beheercriteria veranderen, zoals de meldplicht van achterstanden: die wordt vervroegd van drie naar twee maanden. Tot slot zijn er nog enkele technische beheer-wijzigingen doorgevoerd, maar het gaat te ver die allemaal in detail te behandelen in deze nieuwsbrief.