Inloggen
Kennisbank

NHG – verhoging kostengrens, verlaging provisie in 2022

14 okt 2021

Uiterlijk op 1 november 2021 publiceert de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de nieuwe Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheek Garantie in 2022. Toch heeft NHG al twee belangrijke wijzigingen aangekondigd.

De gemiddelde koopsom woningen gaat omhoog van € 325.000 naar € 355.000. Dat betekent dat de maximale NHG-lening ook € 355.000 wordt in situaties waarin de maximale Loan-to-Value 100% is. In andere gevallen, zoals bij het treffen van energiebesparende voorzieningen, blijft de grens 106% LTV van die koopsom, ofwel € 376.300 (2021: € 344.500). Ook de borgtochtprovisie verandert: die gaat omlaag van 0,7% naar 0,6%.

Op 24 september 2021 is er bovendien een Kamerbrief gepubliceerd van demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarin geeft de minister aan dat ze akkoord gaat met een (tijdelijke) versoepeling van de beoordeling van het toetsinkomen van flexwerkers die last hebben gehad van de coronacrisis. Het toetsinkomen van een flexwerker is in beginsel het gemiddelde van de laatste drie jaren. Dat kan door corona erg laag uitvallen. Daarom is er voor die gevallen een versoepeling afgesproken. Het is en blijft wel maatwerk, maar binnen dat maatwerk zijn bepaalde kaders opgesteld. Die zijn onder meer:

  • De flexwerker moet minimaal 5 maanden inkomen genoten hebben;
  • In de laatste 12 maanden mag maximaal 4 maanden aan inkomen gemist zijn;
  • Uit een arbeidsmarktscan moet blijken dat er voldoende inkomensperspectief is.

Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van een gezamenlijk actieplan “Krachten bundelen voor hypotheekklanten”.