Inloggen

Wat is de werkervaringseis om te kunnen deelnemen aan de Opleiding Integraal Adviseren?

Wat is de werkervaringseis om te kunnen deelnemen aan de Opleiding Integraal Adviseren?

U dient direct voor aanvang van de opleiding, ten minste gedurende een aaneengesloten periode van een jaar, de helft van de tijd klanten te hebben geadviseerd over hun financiële positie. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. Indien producten worden geadviseerd, denkt u dan aan consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten met of zonder beleggingscomponent, beleggingsrekeningen, levensverzekeringen zoals beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, losse overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers. De ervaringseis toont u aan door middel van een werkgeversverklaring.