Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Nieuwe pensioenwetgeving, een eerste oriƫntatie (6 A-punten)

Op 30 mei 2023 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Een grote en ingrijpende herziening van ons pensioenstelsel in Nederland is het gevolg. Deze wijziging raakt alle gepensioneerde en alle werkende Nederlanders. In dit programma wordt u meegenomen wat deze veranderingen inhouden en hoe die de taken van de Erkend Financieel Adviseur beïnvloeden. Uw kennis over de wijzigingen neemt toe en u leert de vertaalslag te maken van deze wijzigingen naar uw spreekkamer. Zowel op commercieel gebied als op het gebied van advieskwaliteit.

Toekomstvoorzieningen zullen in de praktijk van de Erkend Financieel Adviseur veelal een nog belangrijker onderwerp van gesprek worden. Niet alleen in relatie tot hypotheekadvies, maar om de volledige financiële positie van de klant, nu en in de toekomst, goed in kaart te brengen tijdens het klantgesprek.

De inkomsten bij pensionering worden door de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de optie een Bedrag Ineens op te nemen, steeds minder vast. Dat kan bij consumenten leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid. Als Erkend Financieel Adviseur moet u in staat zijn deze onzekerheden te ontrafelen en uw klant goed te informeren over de gevolgen ervan. Omdat in 2024 nog veel onzekerheden bestaan over de exacte gevolgen voor individuele (oud-)pensioendeelnemers, is in deze fase uitleg op hoofdlijnen van de Wet toekomst pensioenen van belang. De Erkend Financieel Adviseur is geen pensioenadviseur, maar kan wel het transitieproces naar het nieuwe pensioenstelsel beschrijven en begrijpelijk verklaren aan zijn klant. Pas in een later stadium betrekt de adviseur het pensioeninkomen nadrukkelijk in zijn integrale adviespraktijk.

Juist daarom zijn gedegen kennis en toepassingsvaardigheden van groot belang voor de Erkend Financieel Adviseur. Veel wetswijzigingen van de Wtp zullen pas uiterlijk in 2028 werking hebben, maar het is nu al belangrijk de gevolgen van toekomstig te maken keuzes door de klant in te schatten. Met deze kennis bent en blijft u de deskundige gesprekspartner van uw klant, omdat u alle (komende) wijzigingen goed kunt uitleggen en betrekken in uw adviespraktijk. De adviseur is daarbij nadrukkelijk in staat om nu al te adviseren over aanvullend inkomen in de derde pijler, nu verruiming van de aftrekmogelijkheden van inleg op lijfrenten wel al in werking is getreden.

Leerdoelen

Er worden drie onderwerpen behandeld:

  1. Het pensioenakkoord;
  2. De Wet bedrag ineens;
  3. De Wet toekomst pensioenen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over de Nieuwe Pensioenwetgeving? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2024 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender