Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Nieuwe eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden (6 A-punten)

In april 2017 stuurde oud staatssecretaris Wiebes van Financiën een Kamerbrief over de toepassing van de eigenwoningregeling bij partnersituaties. Die brief gaf veel beroering, omdat die fiscale wetsinterpretatie vaak niet strookte met de wijze waarop adviseurs de wet hadden geïnterpreteerd. Zijn opvolgers hebben onderkend dat de wetsinterpretatie van Wiebes op zijn minst onvolledig was. En in elk geval geen wenselijke fiscale uitkomst had voor de belastingplichtigen die het betrof. Hoewel er in januari 2018 een besluit is gepubliceerd dat de belangrijkste knelpunten beoogde weg te nemen, was de wetgeving nog niet aangepast op de nieuwe inzichten. Dit heeft in 2022 uiteindelijk geleid tot een ingrijpende wetswijziging.

Feitelijk betekent de wetswijziging dat een nieuw regime wordt ingevoerd. Uit antwoorden blijkt dat de eigenwoningregeling van 2013 tot en met 2021 van kracht blijft voor in die periode aangegane eigenwoningschulden. Voor vanaf 1 januari 2022 aangegane eigenwoningschulden, geldt de nieuwe wetgeving. Ongeacht wanneer de leningen zijn aangegaan, heeft de nieuwe wetgeving bovendien gevolgen voor overlijdenssituaties vanaf 1 januari 2022.

De nieuwe wetgeving is ingegaan per 1 januari 2022. Het is dan ook erg belangrijk dat u als (hypotheek)adviseur volledig op de hoogte bent van de toepassing van de nieuwe regels.

De fiscale eigenwoningregeling blijft in ontwikkeling. Eind 2023 is gebleken dat er een omissie zat in de nieuwe wetgeving sinds 2022. Die is per 1 januari 2024 met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2022) hersteld.

Kennis

Deze PE heeft zowel kennis- als vaardigheidsaspecten.

1. Aanschaf woning in partnerschapssituaties
a. U leert de fiscale gevolgen van de wetswijzigingen op: 

 • de eigenwoningreserve, en
 • de aflossingsstand, en
 • de bestaande eigenwoningschuld (in het bijzonder hierbij aandacht voor de elementen die van belang zijn voor advies over het al dan niet toepassen van de kan-bepaling);
 • in elke samenlevingsvorm.

b. U leert de verschillen uitleggen tussen de fiscale gevolgen in 2022 en die zoals die gold voor vergelijkbare situaties tot en met 2021.
c. U leert in een gegeven situatie een passend advies geven met toepassing van de nieuwe wetgeving, inclusief de aanpassing per 1 januari 2024.

2. Gevolgen verbreken partnerrelatie, na toepassing van de nieuwe wetgeving
U leert de gevolgen van de nieuwe wetgeving niet alleen uitleggen op het moment van het aangaan van een eigenwoningschuld in partnerschapssituaties, maar ook wanneer die wordt verbroken. Denk daarbij aan antwoord op de vragen:

 • Welke aflossingsstand behoort welk van de partners toe?
 • Welke eigenwoningreserve komt elk van de partners toe indien de woning verkocht wordt (al dan niet verkoop tussen ex-partners onderling)?
 • Wat zijn de gevolgen indien gebruik gemaakt is van de kan-bepaling inzake een bestaande eigenwoningschuld?
 • Wat zijn de gevolgen van de eigen inbreng in de vorm van eigen middelen of schenkingen (al dan niet onder uitsluitingsclausule)?

3. Nieuwe regels na overlijden
a. Na afloop van deze training kent u de fiscale gevolgen voor de langstlevende partner op:

 • de eigenwoningreserve, en
 • de aflossingsstand en het lopende aflossingsschema, en
 • het al dan niet toepassen van de kan-bepaling een bestaande eigenwoningschuld voort te zetten.

b. U leert het inkomensrisico van overlijden voldoende analyseren en hierop een passend advies formuleren.

4. Vaardigheden
Gezien de complexiteit van de wetgeving, is het met betrekking tot de nieuwe regels van belang dat de u handvatten meekrijgt over de wijze waarop u over deze regelgeving communiceert met uw klant. In deze opleiding is daarom aandacht zijn voor de vaardigheden

a. Mondeling communiceren: U kunt de voor uw klant relevante informatie overdragen. De communicatie is duidelijk en afgestemd op het niveau van de klant, en
b. Het toelichten en uitleggen van een advies: U vertaalt de impact van de op de klant van toepassing zijnde fiscale regels naar een passend advies, die u op begrijpelijke wijze kan uitleggen aan uw klant.

 

GEÏNTERESSEERD?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Nieuwe eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2024 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender