Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Betaalbaarheid versus haalbaarheid (6 A-punten)

In 2022 schoot de inflatie ineens sterk omhoog. Op het hoogtepunt was deze zelfs boven de 17%, zo bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet eerder in de moderne geschiedenis had Nederland te maken met zo’n sterke stijging van de prijzen. Als Erkend Financieel Adviseur ontkom je er niet aan om iets te doen met deze wetenschap; steeds meer klanten zijn in de betalingsproblemen gekomen, of komen dat. Ze krijgen dan ook moeite met het betalen van hun maandlasten.

Door de behoorlijk gestegen kosten van levensonderhoud zal ook anders moeten worden gekeken naar de betaalbaarheid bij het afsluiten van nieuwe (hypothecaire) kredieten. Doordat in de wettelijke leennormen wordt uitgegaan van gemiddelden en geen enkele klant gemiddeld is, staat van een advies op basis deze leennormen nooit vast of dit passend is. Adviseren op basis van netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt dan ook steeds belangrijker. Maar hoe pakt u dit aan? Het voeren van gesprekken over het uitgavenpatroon kan lastig zijn: veel klanten voelen zich ongemakkelijk bij het praten over uitgaven en zijn geneigd om hun situatie positiever in te schatten. In het programma ‘Betaalbaarheid versus haalbaarheid’ (adviseren op basis van netto besteedbaar inkomen) wordt u als Erkend Financieel Adviseur meegenomen in de belangrijkste aandachtspunten bij adviseren op basis van NBI.

Het programma heeft speciale aandacht voor de life-events. Juist bij het intreden van een life-event is het namelijk essentieel om de klant inzicht te geven in de (gevolgen van) een inkomensterugval. Tijdens het programma dient centraal te staan hoe u hierover het gesprek met uw klant aangaat en op welke wijze u de gemaakte afspraken vastlegt in het adviesrapport.

Leerdoelen ‘Behaalbaarheid versus haalbaarheid’

Eind 2023 zijn de nieuwe financieringslastnormen voor 2024 bekendgemaakt. Die zijn heel anders dan in 2023, vooral door de impact van energielabels op de leencapaciteit. In de financieringslastpercentages wordt voortaan uitgegaan kosten die horen bij energielabel E. Maar ook van een loonindexatie van 5,2%. Voor de Erkend Financieel Adviseur is het belangrijk om verder te kijken dan de wettelijke leennormen. Kan de consument de maandlasten wel dragen? En blijft er nog voldoende budget over voor de andere wensen en doelstellingen van de klant? Om deze vragen te beantwoorden, is een goede en volledige inventarisatie essentieel. Maar hoe richt u die inventarisatie in? Welke vragen stelt u aan uw klant? En hoe gaat u om met klanten die niet graag praten over hun maandelijkse budget en hun uitgavenpatroon? Deze en meerdere vragen worden beantwoord in het PE-programma ‘Betaalbaarheid versus haalbaarheid’.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een samenspel nodig tussen kennis en vaardigheden. De adviseur moet kennis hebben van diverse zaken, maar de gevolgen ervan vooral begrijpelijk kunnen uitleggen aan de klant en deze kennis verwerken in een passend advies.

GEÏNTERESSEERD?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Betaalbaarheid versus haalbaarheid? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2024 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender