Inloggen
Kennisbank

Vooruitblik NHG Voorwaarden & Normen 2023

08 sep 2022

Elk jaar veranderen de NHG Voorwaarden en Normen (V&N). Ook op 1 januari 2023 zal dit het geval zijn. Vanwege de impact van de nieuwe V&N, publiceert NHG deze altijd rond 1 november. Sinds een aantal jaren, licht NHG al eerder een tipje van de sluier op over wat ze voornemens zijn aan te passen.

Ook dit jaar doen ze dat: eind augustus hebben ze de wijzigingen (onder voorbehoud) bekendgemaakt.

Wijzigingen NHG 2023 op hoofdlijnen
De voorgenomen wijzigingen op een rij:

 • Aanvullende lening bij lopende verbouwing
  Als de kosten tegenvallen, moet het makkelijker worden extra te lenen.
 • Bouwdepot
  Het moet makkelijker worden na passeren nog wijzigingen aan het bouwdepot te doen.
 • Eisen aan gedeeltelijk royement
  NHG wil in een aantal situaties geen aflossing of taxatie meer verplichten.
 • Woonwagens
  Ook woonwagens moeten in aanmerking komen voor EBV-financiering met NHG
 • Werkgeversverklaring
  Het geslacht hoeft niet meer opgegeven te worden
 • Erfpachtbeleid
  Er komen nieuwe criteria, waarmee erfpacht- of kortingsconstructies mogelijk worden.
 • Bouwkundig rapport/bouwkundig adviseur
  De eisen worden aangescherpt. De bouwkundig adviseur moet onafhankelijk zijn van de taxateur en moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. De gronden waarop NHG een bouwkundig rapport vereist, gaan daarnaast beter aansluiten bij het model Taxatie Woonruimte.
 • Woningbehoud
  Om woningbehoud in nog meer gevallen mogelijk te maken in beheersituaties, verandert de beheernorm van het maximale aflossingsvrije leningdeel. Nu is dat nog 50% van de oorspronkelijke woningwaarde. Dat wordt 50% van de huidige waarde.
 • OHA-eisen bij duurzaam vertrek partner
  NHG onderzoekt de mogelijkheden om hoofdelijk ontslag te realiseren, zonder dat de vertrekkende partner direct de woning duurzaam moet hebben verlaten. 
 • Verbeterbudget bij taxatie
  Een budget voor kwaliteitsverbetering is al mogelijk, maar (vreemd genoeg) alleen bij een desktoptaxatie. Daar komt de optie van de reguliere taxatie bij.

Zoals aangegeven, zijn de voorgenomen wijzigingen nog niet definitief. Uiteraard berichten wij u via de SEH-nieuwsbrief in november over de belangrijkste definitieve wijzigingen per 1 januari 2023. Die wijzigingen zullen, zoals elk jaar, enige overlap hebben met de wijzigingen in de wettelijke leennormen vanuit de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk). Die worden vrijwel gelijk met de V&N van NHG gepubliceerd. Die nemen we dan ook mee in de Nieuwsbrief van november.