Inloggen
Kennisbank

Voorstel wijziging salderingsregeling zonnepanelen en impact terugverdientijd

08 sep 2022

Voor iedereen die zonnepanelen heeft, geldt de salderingsregeling. Iemand die stroom opwekt met zonnepanelen en niet zelf gebruikt, levert deze terug aan het stroomnet. De salderingsregeling houdt simpelweg in dat de terug geleverde zelf opgewekte stroom gesaldeerd wordt met de op een ander moment verbruikte stroom. Deze uitleg gaat uit van een saldering van 100%: alle stroom die je levert aan het stroomnet wordt verrekend met de stroom die je gebruikt.

Al enkele jaren heeft het kabinet plannen om de salderingsregeling af te bouwen. Dat wil zeggen dat slechts een deel van de aan het stroomnet geleverde stroom verrekend mag worden met de zelf verbruikte stroom. Dat zou niet in één keer gebeuren, maar stapsgewijs.
In 2020 is het eerste “definitieve” afbouwpad gepubliceerd. Daarin was voorzien van afbouw van 9% per jaar van 2023 tot en met 2030. Daarna zou de salderingsregeling helemaal verdwijnen. Dit wetsvoorstel heeft lang stilgelegen, onder andere door de kabinetscrisis. Door nieuwe inzichten acht de regering aanpassing van het toenmalige voorstel noodzakelijk.

Nieuw voorstel afbouwpad
In een nieuw voorstel van 1 juli 2022 blijft de salderingsregeling 100% in 2023 en 2024. Pas in 2025 neemt die af tot 64%, om vervolgens jaarlijks verder afgebouwd te worden tot nihil in 2031.

Zie onderstaand vergelijkend tabel waarin het oude voorstel (2020) en het nieuwe (2022) onder elkaar staan.

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Te salderen percentage oorspronkelijk voorstel

 

100

91

82

73

64

55

46

37

28

0

Te salderen percentage 2 jaar uitstel

 

100

100

100

64

64

55

46

37

28

0

Uit nieuw onderzoek van TNO blijkt dat het voor de terugverdientijd niet veel uitmaakt. Dat heeft mede te maken met de huidige hoge prijs voor elektriciteit. TNO gaat in zijn onderzoek wel uit van een daling van de prijs vanaf 2023. Daarbij gaat TNO overigens uit van een structureel hogere stroomprijs dan in een eerder rapport uit 2020. De stroomprijs zou in 2030 nog altijd 50% hoger zijn dan waar destijds vanuit werd gegaan.

Met deze uitgangspunten en het nieuwe afbouwpad, zou de terugverdientermijn van zonnepanelen oplopen van 4,5 jaar (nu, 2022) naar ongeveer 7 jaar (in 2030). Ter vergelijking is in figuur 1 weergegeven wat de verwachte terugverdientijd is van zonnepanelen bij verschillende (afbouw van) salderingsregelingen.

Grafiek - artikel 2.jpgDe blauwe lijn geeft de lijn weer die nu wordt voorgesteld. De rode lijn is bijna onzichtbaar: dat was het oude voorgestelde afbouwpad, en die valt bijna helemaal samen met de blauwe lijn.

Redelijke vergoeding bij positief saldo levering
Als iemand meer stroom aan het netwerk levert dan hij verbruikt of er gesaldeerd wordt, dan moet het energiebedrijf een ‘redelijke vergoeding’ betalen voor die geleverde stroom door de kleinverbruiker met zonnepanelen. De ACM zag toe op wat ‘een redelijke vergoeding’ is, en stelde die op 70% van de kale leveringsprijs. Maar in afwachting van een nieuwe Energiewet, is dat toezicht ‘on hold’ gezet. De regering wil een wettelijk minimum aan stellen aan de terugleverprijs en dat zou 80% van het kale leveringstarief worden. Daar zit dan wel weer een absoluut maximum aan, omdat de verschillen voor energieverbruik anders te groot worden tussen mensen met en mensen zonder zonnepanelen. Het idee is, dat energiebedrijven gaan concurreren op de terug geleverde stroomtarieven. Het is wel van belang dat het vastrecht (vaste kosten van het netwerk) mee te nemen in een eventuele vergelijking. Die kunnen sterk verschillen per leverancier, zo legt de Consumentenbond uit.

Maar ook de teruglevertarieven zelf zijn aan hevige schommelingen onderhevig. De aanbieder met het hoogste tarief (Eneco) verlaagde eind augustus 2022 de prijs van terug geleverde stroom van 56 cent naar 9 cent per kWh. Dat komt volgens het Financiele Dagblad neer op 16% van het kale leveringstarief (die is nu zo’n 56 cent). Een andere energieleverancier (Vattenfall) die juist sterk onder de marktprijs zat met 7 cent, kondigde aan deze te verhogen tot 16,8 cent per kWh. De Consumentenbond publiceert regelmatig een lijst van de tarieven voor terug geleverde stroom. De genoemde wijzigingen zijn in het meest recente overzicht nog niet meegenomen.

Voor de Adviseur Duurzaam Wonen
Als Erkend Financieel Adviseur, bent u ook Adviseur Duurzaam Wonen. U neemt daarom waar mogelijk verduurzamingsaspecten, waaronder een optie op zonnepanelen, mee als mogelijke energiebesparende voorziening. Klanten zijn vaak onwetend over de financiële gevolgen van zonnepanelen, los van het positieve milieuaspect. U kunt het TNO-rapport gebruiken om uw klanten te laten zien wat de terugverdientijd naar verwachting is. Dat zal uw klant waarschijnlijk nog sneller overtuigen van de positieve gevolgen.

Het is wel raadzaam om duidelijk te maken dat er risico’s zijn: de overheid blijkt niet erg consequent in het doorvoeren van voornemens, of verandert die nogal eens. Een afbouwpad dat nu wordt afgesproken, kan zomaar weer veranderen. Net als bij subsidies op elektrische of hybride auto’s, worden de regels bijna jaarlijks aangepast. Bovendien is de terugverdientijd berekend op basis van veel onzekere factoren, waaronder de basale stroomprijs. Juist sinds de inval van Rusland in Oekraïne, is duidelijk hoe volatiel die kan zijn. Voor mensen die niet van dit soort onzekerheden houden, kan het ook een extra argument zijn om minder afhankelijk te worden van een geopolitieke ontwikkeling, door zoveel mogelijk stroom zelf op te wekken.