Inloggen
Kennisbank

Herkansing voor de duurhuurhypotheek

17 feb 2022

In september 2019 startte geldverstrekker BLG Wonen met een ‘pilot duurhuurders’. Het doel was om te onderzoeken of het mogelijk was meer mensen in staat te stellen een woning te laten kopen en financieren. Daarbij had men de groep huurders voor ogen, die al jaren in staat bleek een hoge huur te betalen, maar vanwege de wettelijke leennormen niet in aanmerking kwam voor een hypotheek met nog lagere maandlasten.

Dit was een mooi staaltje maatwerk, maar de AFM zag er ook gevaren in: het moest wel echt individueel maatwerk blijven en niet gestandaardiseerd tot een verruiming van de wettelijke leennorm. In elk geval is het toen bij een pilot gebleven.

NHG stapt in – nieuwe pilot
NHG blijft kijken naar mogelijkheden om de samenleving verder te ondersteunen in het verstrekken van hypothecaire financieringen. Nu start er een nieuwe pilot duurhuurders. NHG benadrukt dat het individueel maatwerk blijft.

De belangrijkste voorwaarden zijn wel gestandaardiseerd. Die zijn puntsgewijs:

  • De klant moet kunnen aantonen dat zij een huurverleden in Nederland heeft van minimaal 36 maanden. Dit kan met een huurcontract. 
  • De klant moet kunnen aantonen dat de huur tijdig en met vaste regelmaat is betaald, zonder achterstanden. 
  • Gedurende de huurperiode moet het inkomen stabiel zijn gebleven.
  • Boven op de hypotheeklasten wordt rekening gehouden met eigenaarslasten zoals onderhoud, verzekeringen en gemeentelijke belastingen. Daarom wordt 1,308% (Nibud 2022) over de hypotheeksom opgeteld bij de maandlasten van de hypotheek.
  • De hypotheeklasten en de berekende eigenaarslasten zijn samen gelijk aan of lager dan de actuele huurlast. Gezamenlijk zijn deze lasten niet meer dan 130% van de toegestane financieringslast volgens de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.
  • Als de klant, binnen zes maanden na datum passeren, de hypotheek wil verhogen, mag dit op grond van het duurhuurkader worden getoetst. Een toetsing na deze periode dient op reguliere wijze te gebeuren. 

De puntsgewijze opsomming wordt in een apart document nader toegelicht en gepreciseerd. Het voldoen aan deze voorwaarden wil dus nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is. De geldverstrekker bepaalt per klant of er sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking. Op dit moment kan je hiervoor terecht bij Aegon, BLG Wonen en ING. En vanaf eind maart 2022 ook bij Florius.

Inmiddels is een rekentool online waar u zelf kunt nagaan of een duurhuurder in aanmerking komt voor deze maatwerkregeling van NHG.

Het is nog een pilot
De duurhuurhypotheek met NHG is slechts een pilot en dus geen nieuwe regelgeving in de Voorwaarden en Normen. De pilot is eindig: deze duurt maximaal twee jaar, of tot het maximum van 1.000 hypotheekverstrekkingen bereikt is. Als het een succes wordt, bestaat uiteraard de mogelijkheid dat het een permanente vorm van maatwerk wordt binnen de NHG-kaders.