Inloggen
Kennisbank

Belangrijkste wijzigingen sociale zekerheid 2022

13 jan 2022

Jaarlijks worden ook diverse cijfers, percentages en regels met betrekking tot de sociale zekerheid aangepast. Wij benoemen hier de belangrijkste aanpassingen in 2022, waarbij het begrip ‘sociale zekerheid’ ruim uitgelegd wordt.

Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2022 gestegen met 2,38% ten opzichte van 1 januari 2021. Voor iedereen van 21 jaar en ouder is het wettelijk minimumloon in de eerste helft van 2022 € 1.725,00 (januari 2021: € 1.684,80 bruto per maand).

De meeste uitkeringen, zoals de AOW, bedragen uit de Participatiewet (bijstand, Wajong, IOAW, etc), zijn ook gewijzigd. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Maximum dagloon
Het maximum dagloon bedraagt per 1 januari 2022 € 228,76 per dag. Op jaarbasis is dat € 59.706 (2021: € 58.311). De maximale WW- en WIA-uitkeringen zijn gebaseerd op dit maximum dagloon.

AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd en aanvulling in derde pijler
De AOW-leeftijd is vanaf 1 januari 2022 omhoog gegaan naar 66 jaar en 7 maanden (+ 3 maanden). In 2023 en 2024 vindt opnieuw een verhoging plaats met 3 maanden. Dan is de leeftijd van 67 jaar bereikt. Die blijft in 2025, 2026 en 2027 gelijk. Dit betekent dat de formule voor berekening van de jaarruimte (lijfrentepremieaftrek) ongewijzigd blijft. Alleen wordt de franchise verhoogd naar € 12.837 (2021: € 12.672). Verder zijn alle maxima op het gebied van lijfrenteaftrek of -uitkering geïndexeerd.

De pensioenrichtleeftijd blijft in 2022 onveranderd op 68 jaar. Dat betekent dat de maximale opbouwpercentages van ouderdomspensioen in de tweede pijler ongewijzigd blijven. Wel zijn ook hier de AOW-franchises geïndexeerd.