Inloggen
Kennisbank

Wat doet de SEH met het voornemen de eigenwoningregeling te wijzigen?

14 okt 2021

In bovenstaand bericht, hebben we de wijziging van de eigenwoningregeling zo goed mogelijk geprobeerd samen te vatten. Toch kunnen wij ons voorstellen dat het voorstel inhoudelijk bij u nog veel vragen oproept. Dat is bij ons ook het geval.

Op 31 augustus 2021 stuurde staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen in de eigenwoningregeling. Aangehecht waren antwoorden op Kamervragen uit 2017 en 2018 die nog openstonden, dan wel herzien moesten worden. Deze lange periode van antwoorden bewijst al dat de eigenwoningregeling te complex is.

SEH werkt samen met RFEA en FFP in het Verbond Financiële Beroeps Organisaties (VFBO). Het VFBO heeft dit voorjaar al een oproep gedaan de eigenwoningregeling te vereenvoudigen. En daartoe bovendien concrete en uitvoerbare voorstellen gedaan. Toen op 31 augustus 2021 het voornemen werd gepubliceerd om de eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden aan te passen, is er door het VFBO direct gereageerd. Al vóór Prinsjesdag hebben we een brief gestuurd aan leden van de vaste Kamercommissie van Financiën. Daarin hebben wij onze zorg geuit over de toenemende complexiteit en onuitvoerbaarheid van delen van het voorstel.

Enkele Kamerleden hebben positief op die brief gereageerd. Sinds het verschijnen van het wetsvoorstel, zijn wij opnieuw in contact getreden met de Kamerleden, om ze specifieke vragen en bezwaren voor te leggen met betrekking tot de voorgestelde aanpassing van de eigenwoningregeling. Wij hopen met deze actie een stem te krijgen in de besluitvorming, omdat de eigenwoningregeling zodanig complex wordt, dat advisering aan consumenten vrijwel onmogelijk wordt.

Het VFBO streeft financiële gezondheid na voor iedereen. Wij denken daarbij constructief mee in het vinden van oplossingen om die gezondheid te bereiken. Dat doen we mede om te zorgen dat u in uw adviespraktijk kunt doen waar u goed in bent: de klant passend adviseren. Maar daarvoor heeft u wel wetgeving nodig die te begrijpen is. Wij zetten ons daar namens u voor in.