Inloggen
Kennisbank

Nieuwe sociale cijfers per 1-7-2021

08 jul 2021

Elk half jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd. Ook alle daarmee samenhangende uitkeringen uit volksverzekeringen en sociale voorzieningen worden hierop aangepast. Tot slot wordt ook het maximumdagloon geïndexeerd.

Dit kan invloed hebben op uitkeringen van werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. In de SEH-Adviespocket worden alle sociale cijfers ook genoemd, maar dat zijn alleen de bedragen die gelden in het eerste half jaar van 2021. Houd hiermee rekening als u de adviespocket gebruikt.

Wettelijk minimumloon

Het minimumloon is sinds 1 juli 2021 geïndexeerd met 0,96% ten opzichte van 1 januari 2021. Dat leidt tot de volgende bedragen bij een voltijds dienstverband:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81
19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11
18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26
17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01
16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Een voltijds dienstverband kan 36 tot 40 uur betekenen. Dat is afhankelijk van de cao.

Sociale voorzieningen

Gemeenten voeren de sociale voorzieningen uit hoofde van de Participatiewet uit, zoals de bijstandsuitkering. Ook die worden verhoogd met 0,96%. Gemeenten voeren daarnaast de IOAW en IOAZ uit, waarvoor hetzelfde geldt.  In de Normenbrief gemeenten zijn alle geïndexeerde bedragen opgenomen. Let wel: niet alle bedragen uit de Participatiewet stijgen met 0,96%. Bepaalde vrijstellingen, zoals de vermogensvrijstelling of die voor een eigen woning, worden maar een keer per jaar geïndexeerd.

Volksverzekeringen

Binnen de sociale verzekeringen wordt onderscheid gemaakt tussen volksverzekeringen (die gelden voor iedereen) en werknemersverzekeringen. De belangrijkste volksverzekeringen zijn de AOW en Anw. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van het wettelijk minimumloon en gaan dus ook elk half jaar omhoog.

Kort samengevat, zijn de belangrijkste AOW- en Anw-bedragen vanaf 1 juli:

Uitkering Situatie Bruto maandbedrag vanaf 1 juli, excl. vakantiegeld (oude bedrag per 1 januari 2021)
AOW Alleenstaand € 1.301,43 (€ 1.292,50)
  Samenwonend zonder partnertoeslag € 889,70 (€ 883,67)
  Samenwonend met partnertoeslag* € 1,753,36 (€ 1.741,30)
ANW Nabestaande € 1.267,83 (€ 1.262,58)

*Maximaal bedrag, afhankelijk van inkomen partner en totaal gezinsinkomen. Partnertoeslag geldt alleen voor AOW-gerechtigde die vóór 1 april 2015 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een partner heeft die deze leeftijd nog niet heeft bereikt.

Alle bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning van € 26,04 (AOW) dan wel tegemoetkoming van € 17,67 (Anw), maar exclusief vakantiegeld.

Op de site van de SVB is een overzicht van alle uitkeringsbedragen van de AOW en de Anw te vinden.

Werknemersverzekeringen

De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de WW en de WIA. De uitkeringen uit deze verzekeringen, zijn gemaximeerd en afhankelijk van het maximum dagloon. Dat maximum dagloon is verhoogd tot € 225,57 (1 januari 2021: € 223,40). Dat komt per maand neer op € 4.906,15. Op jaarbasis is het maximum € 58.873,77.
De maximale uitkeringen uit WW of WIA zijn, afhankelijk van de situatie, 75% of 70% van dit maximale maandloon.

Hieronder staan de bruto maandbedragen (inclusief vakantiegeld) vanaf 1 juli 2021:

100% maximum dagloon 75% maximum dagloon 70% maximum dagloon
€ 4.906,15 € 3.679,61 € 3.434,30

Een volledig overzicht van alle herrekende getallen, is te vinden in de Rekenregels van de overheid. In bijlage I staat het nieuwe maximale dagloon.