Inloggen
Kennisbank

Kifid: ook de variabele rente op een HK moet in de pas moet lopen met de marktrente

09 sep 2021

In januari 2019 deed de Commissie van Beroep van het Kifid twee zeer impactvolle uitspraken. In grote lijnen kwamen die uitspraken erop neer dat de variabele rente op consumptieve kredieten mee moest bewegen met de marktrente.

Reden daarvoor was dat de klant bij het aangaan van de overeenkomst, niet had kunnen nagaan op basis waarvan de variabele kredietrente zou worden aangepast. Dit gebrek aan precontractuele informatie leidde ertoe dat kredietverstrekkers in het ongelijk werden gesteld. Sindsdien zijn veel kredietverstrekkers noodgedwongen begonnen met het compenseren van iedereen die een dergelijk consumptief krediet heeft (gehad).

Het wachten was sindsdien op een uitspraak over variabele rentes op hypothecaire kredieten. De klachten daarover zijn al een tijd geleden ingediend, maar kredietverstrekkers vonden dat de eerdere jurisprudentie niet geldt voor hypothecaire kredieten. Dat zijn immers heel andere kredietsoorten, waarvan de prijsstelling afhankelijk is van andere factoren dan van consumptieve kredieten.

In juli 2021 veegde het Kifid deze argumenten echter van tafel: ook voor hypothecaire kredieten met variabele rente geldt dat de klant vooraf duidelijk moet zijn geweest op grond waarvan deze rente aangepast kon worden. Is dat niet het geval, dan moet ook de variabele hypotheekrente de marktrente volgen.

Dit blijkt enerzijds uit een tussenuitspraak van de Geschillencommissie over een Flexibel Hypothecair Krediet (een lening tegen variabele rente met de woning als onderpand) en anderzijds uit een uitspraak van de Commissie van Beroep een week later, over een hypothecair krediet met variabele rente.

De vraag is of deze uitspraken net zoveel impact hebben als die over variabele rente op consumptief krediet. Voor Doorlopende Kredieten gold standaard het variabele tarief, waar dat bij hypothecaire kredieten minder voorkomt. Het gebeurde vooral voor hypotheken in box 3 met een consumptief bestedingsdoel – leningen waarvoor een deel van de overwaarde gebruikt werd.

Het kan zijn dat geldverstrekkers ook hiervoor uitgebreide compensatieregelingen moeten treffen. Dat zal de praktijk leren.