Inloggen
Kennisbank

Kennis- en ervaringstoets voor execution only verhoging i.v.m. Energiebesparende voorzieningen afgeschaft

15 apr 2021

Wanneer een consument zonder advies (“execution only”) een complex financieel product wil afnemen, is de aanbieder van dat product verplicht te toetsen of deze wijze van dienstverlening past bij het kennis- en ervaringsniveau van de klant. Dat gebeurt via een Kennis- en Ervaringstoets (KET).

Als de klant niet slaagt voor deze toets, moet de aanbieder de klant nadrukkelijk wijzen op de risico’s en hem adviseren om wel advies in te winnen. In de praktijk werken aanbieders meestal niet mee aan het verstrekken van een complex product aan consumenten die niet slagen voor de KET. Deze regel geldt niet alleen voor complexe producten, maar ook voor hypothecaire kredieten of verhogingen daarvan.

Om consumenten te stimuleren hun woning te verduurzamen, wil de regering zoveel mogelijk drempels wegnemen. Daarom is besloten dat de KET sinds 1 april 2021 niet meer verplicht is wanneer de klant zonder advies een (hoger) hypothecair krediet wil aangaan voor het treffen van energiebesparende voorzieningen. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden:

  • het krediet is maximaal € 25.000; en
  • wordt aantoonbaar gebruikt voor energiebesparende voorzieningen in een woning; en
  • is binnen 5 jaar aangevraagd na afsluiten van een al op de woning gevestigd hypothecair krediet dat loopt bij dezelfde aanbieder.

Uit de Toelichting op het besluit is op te maken dat hiermee het oorspronkelijk hypothecair krediet bedoeld wordt, waarmee de woning in eerste instantie is gefinancierd. Dat is niet letterlijk uit de wettekst op te maken (artikel 80e BGfo).

Tot slot is er een limitatieve opsomming van wat verstaan wordt onder ‘energiebesparende voorzieningen’. Die lijst is gelijk aan die van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, hoewel hier niet naar verwezen wordt.