Inloggen
Kennisbank

In memoriam Raymond Bakker

30 mrt 2021

008rd_seh0615.jpg

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat afgelopen weekend Raymond Bakker is overleden. Raymond was bijna 20 jaar een inhoudelijke steunpilaar voor de SEH, aanvankelijk vanuit De Hypotheker en later als zelfstandige.

Zo vervaardigde Raymond elke maand de SEH-nieuwsbrief en leverde hij elk kwartaal met meerdere artikelen een grote bijdrage aan het magazine Erkend. Verder was hij betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van PE-programma’s en nam hij deel aan de vergaderingen van de Commissie Vakbekwaamheid. Tot slot was hij examinator en nam – samen met anderen – de assessments af als afronding van de Opleiding Integraal Adviseren.
Ook verrichtte hij werkzaamheden voor het CDFD en trad hij op als getuige-deskundige voor de rechtbank.

Met Raymond is een zeer deskundige en vooral fijne collega heengegaan, die wij zeer zullen missen. Het Bestuur en Bureau van de SEH zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor de bijdragen die hij heeft geleverd aan de vakbekwaamheid van financieel adviseurs en daarmee aan de goede advisering van consumenten.

Raymond was al geruime tijd ziek maar bleef zich tot het laatst toe inzetten voor zijn werk en tevens zijn passie. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en kinderen, die wij veel kracht toewensen bij het verwerken van dit verlies.

Namens het Bestuur en medewerkers Bureau SEH

Ron Dukers                                  Bart de Nie

Voorzitter SEH                             Directeur