Inloggen
Kennisbank

Persbericht Hoeveel beter is het in 2021 met de heffing in box 3?

15 dec 2020

Hoeveel beter is het in 2021 met de heffing in box 3? 15 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel aanpassing box 3. In de memorie van toelichting staat dat met dit wetsvoorstel de belastingdruk voor kleine vermogens daalt in 2021. Maar is dat zo? Het persbericht vanuit het VFBO leest u hieronder.

 

VFBO_Logo_gecentreerd.jpg

PERSBERICHT

Amsterdam, 15 december 2020, Vandaag wordt in de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel
aanpassing box 3. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen met dit voorstel. In de
memorie van toelichting staat dat met dit wetsvoorstel de belastingdruk voor kleine vermogens daalt
in 2021. Maar is dat zo?


In het plan van de vorige staatssecretaris kwamen alleen de spaarders er goed vanaf. Dit plan is nu
vervangen door het huidige wetsvoorstel. De overheid geeft in beide plannen aan dat dit een
tussenoplossing is en dat op de lange termijn een heffing over het werkelijk genoten rendement de
gewenste situatie is.
Volgens Financiën zijn beleggers met een vermogen tot € 220.000 per persoon in het huidige
wetsvoorstel beter af. Het Verbond Financiële Beroeps Organisaties (VFBO) ziet dat veel spaarders en
kleine beleggers nog steeds slecht af zijn met deze wijze van belasting heffen over een forfaitair
rendement. Het VFBO is samen met andere stakeholders in gesprek over een betere tussenoplossing.
Dit vooral omdat een goede invulling van belastingheffing op basis van het werkelijk genoten
rendement, ons einddoel, op korte termijn geen haalbaar alternatief lijkt.
Het VFBO gaat hierover graag in gesprek met de Staatssecretaris van Financiën.


Wat verandert er volgend jaar?

1. Het heffingsvrije vermogen gaat naar € 50.000 per persoon
2. Het tarief gaat naar 31%.


Je kunt je afvragen wat dit betekent voor de kleine vermogens. Wanneer heb je hier nu iets aan?

In de eerste plaats wordt het heffingsvrije vermogen per persoon alleen verhoogd naar € 50.000 voor
de berekening van de box 3 belasting. Voor de berekening van het belastbaar vermogen bij de
toetsing voor toeslagen en de eigen bijdrage voor de WLZ blijft het een bedrag van ruim € 30.000.

In de tweede plaats laten berekeningen zien dat een consument met een vermogen van € 142.500 al
meer belasting verschuldigd is in 2021 dan dit jaar. Dus de grens die Financiën aangeeft is te ruim
gesteld.

In de derde plaats is het nog steeds zo dat als je voor datzelfde bedrag van € 142.500 spaargeld op de
bank hebt staan, je een belasting betaalt van ruim € 880. De belastingdienst veronderstelt namelijk
dat je € 2.862 aan rendement ontvangt over dit vermogen, terwijl je in werkelijkheid € 14 rente
ontvangt. Dit geldt net zo goed voor consumenten die een vakantiewoning in box 3 hebben, of een
kleine/defensieve beleggingsportefeuille bezitten. Ook zij worden geconfronteerd met de
onhaalbaarheid van het veronderstelde rendement.

In de vierde plaats gaat het tarief omhoog van 30 naar 31%. Dit betekent dat iedereen die in 2021
box 3 belasting betaalt, te maken krijgt met een hoger tarief. Voor de defensieve belegger en de
spaarder leidt dit boven het heffingsvrije vermogen tot een hogere heffing zonder dat de
verwachting is dat hier ook een stijging van opbrengsten tegenover staat.

Conclusie belastingheffing 2021
Het betekent dus dat dat nog steeds veel spaarders en kleine beleggers slecht af zijn met deze wijze
van belasting heffen over een forfaitair rendement. Als je geen of weinig risico kan of wilt lopen over
je vermogen, dan zijn er geen rendementen haalbaar die deze belastingheffing valideren. De
overheid is hierover al eens op de vingers getikt door de Hoge Raad.

Ook Staatssecretaris Vijlbrief ziet dat de wijziging naar een heffingsvrij vermogen van € 50.000 per
persoon nog niet de oplossing is. Hij heeft hiervoor een onderzoek gestart naar de juridische
mogelijkheid om een ‘tegenbewijsregeling’ te introduceren. Dat wil zeggen dat je bezwaar kunt
maken tegen de belastingheffing in box 3 als het werkelijk rendement lager is dan het forfaitair
berekend rendement. Helaas wordt die mogelijkheid alleen opengesteld voor degenen die
uitsluitend (> 90%) spaargeld in box 3 bezitten.

Dat klinkt bekend. Dat was ook de strekking van het voorstel van de vorige staatssecretaris. Alleen de
spaarders ontzien. Ook toen heeft het VFBO samen met andere stakeholders stelling genomen
hiertegen. Het kan niet zo zijn dat de keuze voor beleggingscategorieën fiscaal gedreven wordt
bepaald. De AFM heeft dit ook bij de staatssecretaris onder de aandacht gebracht. Deze
tegenbewijsregeling zou ook open moeten staan voor de kleine beleggers en overige
vermogensbestanddelen!


EINDE BERICHT
----------------------------
VOOR DE REDACTIE
VFBO is het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties en vertegenwoordigt meer dan 10.000
betrokken financieel adviseurs met de keurmerken Gecertificeerd Financieel Planner (FFP) en/of
Certified Financial Planner (CFP©), Erkend Financieel Adviseur (EFA) en Register Financieel
Echtscheidings Adviseur (RFEA). Vicevoorzitter is Anneke Janssen.


VFBO gelooft in het recht op financiële gezondheid voor iedereen. In de complexe wereld van
financieel advies zijn wij een vraagbaak voor en krachtige stem naar overheid, autoriteiten en
andere relevante spelers in de financiële adviesmarkt.

VFBO versterkt de positie van 10.000 betrokken financieel adviseurs/planners met ieder hun
eigen specialisme en ondersteunen hen bij het leveren van deskundig integraal financieel advies
passend bij de specifieke behoefte en wens van de klant.

VFBO wijst de klant in elke levenssituatie de weg naar de juiste adviseur met passende
deskundigheid en samen zorgen we voor transparantie en heldere afspraken over alle aspecten
van het financieel advies, zodat de klant nooit voor onaangename verrassingen komt te staan en
kan vertrouwen op een waardevol advies voor nu en in de toekomst.


Bij vragen kunt u contact opnemen met Kirsty van Oosteroom, communicatie@vfbo.nl
T: 06 304 875 29, woordvoerder naar de pers namens alle partijen over dit onderwerp.
Meer informatie: www.vfbo.nl