Inloggen
Kennisbank

Parlement: Pakket Belastingplan 2021 aangenomen

17 dec 2020

De Tweede en Eerste Kamer hebben de acht wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. Dit betreft de volgende (woongerelateerde) amendementen en moties:

  • De bestaande vrijstellingen schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.
  • Wooncoöperaties worden uitgezonderd van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. Het verlaagde tarief van 2% is dus van toepassing.
  • De eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting die geldt voor huizenkopers jonger dan 35 jaar, die per 1 januari 2021 moet ingaan, wordt vanaf 1 april 2021 aangepast. Vanaf dat moment geldt de vrijstelling van de overdrachtsbelasting alleen voor woningen met een waarde van maximaal € 400.000. De woningwaardegrens wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde landelijke WOZ-waarde. Starters die een huis kopen dat duurder is dan € 400.000 betalen 2% overdrachtsbelasting over de gehele koopsom. Dus in de periode van aankoop woning tussen 1 januari 2021 tot 1 april 2021 geldt geen maximum van € 400.000, maar een ongelimiteerde aankoopprijs.
  • Er is een aanvullende antimisbruikbepaling opgenomen in het geval van een gesplitste verkoop van een woning boven de woningwaardegrens van € 400.000 aan dezelfde koper. Bijvoorbeeld een splitsing in vruchtgebruik (bijv. waarde € 200.000) en blooteigendom (bijv. waarde € 280.000) met een verschillende tijdstippen van levering. Deze opeenvolgende verkrijging vindt plaats binnen 12 maanden. De volle eigendom is dan € 480.000. Op basis van artikel 9, zevende lid, WBR (Nieuw 2021) wordt voor het vaststellen van de maatstaf van heffing de waarde van de verkrijging van de bloot eigendom (€ 280.000) verhoogd met de waarde van het eerder verkregen recht van vruchtgebruik (€ 200.000). X is over de verkrijging van de bloot eigendom van de woning derhalve 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over € 480.000. Hierdoor wordt voorkomen dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling via gesplitste verkrijging van woningen met een waarde van boven de woningwaardegrens.
  • De horizonbepaling in het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting vervalt. Dit betekent dat de startersvrijstelling niet komt te vervallen per 1 januari 2026;
  • Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de afbouw van de Wet Hillen voor de verschillende groepen in de samenleving.