Inloggen
Kennisbank

Fiscale en overige wijzigingen vanaf 2020

16 jan 2020

Het Ministerie van Financiën heeft het jaarlijkse overzicht met wijzigingen in de belastingheffing voor 2020 gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2020.

De inflatiecorrectie voor 2020 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6%. Hieronder volgen een aantal wijzigingen.

Inkomstenbelasting

De belasting over inkomen uit werk en wonen in 2019 wordt berekend over vier belastingschijven. Vanaf 2020 geldt voor de niet-AOW gerechtigden een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting en  de loonheffing. Schematisch zien de belastingschijven en -tarieven voor box 1 er als volgt uit:

Box 1

Niet-AOW gerechtigd   Schijf 1 Schijf 2  
Inkomen tot € 68.507 van € 68.507  
Belastingtarief 2020 37,35% 49,50%  
       
AOW gerechtigd Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3
Inkomen tot € 34.712 tot € 68.507 vanaf € 68.507
Belastingtarief 2020 19,45% 37,35% 49,5%

Box 3

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Wordt toegerekend aan spaardeel (0,06%) Wordt toegerekend aan beleggingsdeel (5,33%) De vermogensrendementsheffing over de grondslag bedraagt (Tarief box 3: 30%)
€ 0 € 72.979 67% 33% 0,54%
€ 72.979 € 1.005.572 21% 79% 1,27%
€ 1.005.572 - 0% 100% 1,6%

Tariefcorrectie

Aftrekbare kosten kunnen in 2019 tegen een tarief van maximaal 51,75% (hypotheekrente tegen maximaal 49%) in aftrek worden gebracht. In 2020 daalt het aftrektarief naar 46%.

Heffingskorting

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 375 op vooruit in 2020. Bij een inkomen van € 45.000 per jaar is dit € 640, bij een inkomen van € 65.000 per jaar is dit € 680.

Eigen woning

  • Beperking hypotheekrenteaftrek: In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% worden afgetrokken. Dit is een verlaging van 3 procent ten opzichte van  2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan € 68.507.       
  • Lager eigenwoningforfait: Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont, daalt het forfait hierdoor van € 1.950 (2019) naar € 1.800 (2020).
  • Afbouw Wet Hillen: De bijtelling bij geen of een geringe eigenwoningschuld (vanwege de afbouw van de Wet Hillen) stijgt van 3,3% naar 6,6%. Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60.

 

Overige (belangrijke) fiscale wijzigingen vanaf 2020

  • Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.280 naar € 7.030. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.
  • Fiets van de zaak: Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak een stuk aantrekkelijker door een versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen.  De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting. 
  • Auto van de zaak: Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wil het kabinet overstimulering voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4% naar 8%. 
  • Oude dieselauto: Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Fijnstof, zoals roet, is slecht voor het klimaat en onze gezondheid. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken.  Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat € 225 per jaar.

 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie staan de uitkeringsbedragen per 1 januari 2020.