Inloggen
Kennisbank

Persbericht SEH onderzoek - duurzaam adviseren

21 mrt 2019

Persbericht

Erkend Financieel Adviseur kijkt meer naar kostenpost energie
Verduurzaming steeds vaker gespreksonderwerp

Amsterdam - 21 maart 2019 – Verduurzaming van de woning is een onderwerp in bijna de helft van alle gesprekken die Erkend Financieel Adviseurs met hun klanten voeren. Een kleine groep adviseurs heeft zich al zo in het onderwerp verdiept, dat zij klanten ook zelf advies geven over specifieke energiebesparende maatregelen, zoals isolatievormen en zonnepanelen.

Dit zijn twee conclusies die volgen op een onderzoek van SEH onder de bij haar aangesloten Erkend Financieel Adviseurs. Daarin zegt één op de zeven Erkend Financieel Adviseurs dat verduurzaming van de woning altijd een gespreksonderwerp is. Daarentegen laat zo’n 10% van de Erkend adviseurs het onderwerp vooralsnog onbesproken.

Gemiddeld genomen komen energiebesparende voorzieningen in 47% van alle gesprekken aan de orde. Meestal is de Erkend Financieel Adviseur de persoon die het onderwerp verduurzaming aansnijdt, eerder dan de klant zelf.

Informatievraag
De meeste Erkend Financieel Adviseurs achten zichzelf goed tot voldoende op de hoogte van de diverse regelingen rond energiebesparende voorzieningen. Toch geeft twee derde aan behoefte te hebben aan meer informatie over het onderwerp, bijvoorbeeld over subsidies en financieringsmogelijkheden. Bovendien zien adviseurs graag meer rekentools in hun adviessoftware terugkomen.

Advies over energiebesparing
Een kleine groep adviseurs (8%) heeft zich al zo in het onderwerp verdiept, dat zij klanten ook zelf advies geven over specifieke energiebesparende maatregelen, zoals isolatievormen, zonnepanelen, warmtepompen, enzovoort. Daarentegen zegt 40% van de Erkend Financieel Adviseurs zich hier verre van te houden.

Nazorg
Meer dan 70% van de adviseurs brengt verduurzaming van de woning niet proactief onder de aandacht van bestaande hypotheekklanten. Sommige adviseurs plannen speciaal voor dit onderwerp een hypotheekupdategesprek. Voor 15% is een regulier updategesprek hét moment om ook over verduurzaming van de woning te spreken.

No time to waste
Het onderzoek vond plaats in het kader van het SEH Lentecongres ‘No time to waste!’, dat in het teken stond van het element duurzaam wonen in financiële adviesgesprekken. Het congres trok gisteren meer dan duizend bezoekers naar het NBC in Nieuwegein. De adviseurs konden er onder meer twintig inhoudelijke sessies volgen, variërend van vakinhoudelijke adviesonderwerpen tot sessies over zorgplicht, digitalisering en duurzaam adviseren. In een van deze sessies ging voormalig weerman Reinier van den Berg in op de impact van klimaatverandering op hypotheekadvies.

Het plenaire programma had als hoofdsprekers Marieke Blom, Thomas Rau en Guido Weijers. ING-econoom Marieke Blom gaf college over de woningmarkt. Volgens haar stijgt de huizenprijs nog wel even, maar minder hard dan vorig jaar, en neemt het aantal woningtransacties tussen 2018 en 2020 met 10% af.

Thomas Rau sprak over de noodzakelijke verandering van ons economische systeem en onze relatie met de aarde. De architect annex visionair introduceerde een nieuw financieel product: ‘Bodemwende’. Dit voorziet in een lening van een gemeente aan de eigenaar/bewoner van een woning voor de verduurzaming daarvan. De gunstige condities én energiebesparing verruimen het netto besteedbare inkomen van de bewoner, waarmee die de lening eenvoudig kan terugbetalen. Het SEH Lentecongres werd afgesloten met een Masterclass Geluk, verzorgd door topcabaretier Guido Weijers.

 

Einde persbericht

 

 
Noot voor de redactie:


Bijlage: Rapport onderzoek LevenWonen, Erkend Financieel Adviseurs – februari 2019

Meer informatie over SEH
Bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) zijn 7.800 financieel adviseurs aangesloten. De stichting is opgericht in 1998. Zij stelt zich ten doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de hypotheekadviseur te scheppen om diens vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.

Voor meer informatie over bijgaand persbericht of de Stichting Erkend Hypotheekadviseur kunt u contact opnemen met: Bart de Nie, directeur (020) 563 30 12 of 06 55 72 06 91.