Inloggen
Kennisbank

Persbericht - IPSOS onderzoek SEH LevenWonen - verduurzamen woning

19 mrt 2019

Persbericht

Ontbreken van voldoende inzicht in financiën is struikelblok
Nederlander staat open voor verduurzaming van woning


Amsterdam - 19 maart 2019 -

Veel consumenten zijn bereidwillig om te investeren in
verduurzaming van hun woning. Dit geldt niet alleen voor huiseigenaren maar ook voor
huurders. Zeven op de tien Nederlanders overweegt het treffen van energiebesparende
voorzieningen in/aan hun woning. Onvoldoende inzicht in de kosten, de opbrengsten en
de financieringsmogelijkheden weerhouden veel huishoudens echter nog van het
ondernemen van actie. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van
SEH, houder van het keurmerk Erkend Financieel Adviseur.
Meer dan de helft van de Nederlanders beschikt al over led-lampen, een waterbesparende
douchekop, HR-ketel en/of dubbelglas. Dat geldt voor 54% tot 58%. Vloer-, dak- of
spouwmuurisolatie is bij 35% tot 42% al aanwezig. Minder voorkomend zijn koken op
inductie (21%) of meer kostbare voorzieningen als zonnepanelen (16%), een hybride HRketel
(7%) of warmtepomp (4%).


Kosten
Binnen nu en drie jaar willen zeven op de tien Nederlanders een of meer van zulke
(vervolg)maatregelen nemen. Zorgen om het milieu en vooral besparing op energiekosten
zijn daarvoor de voornaamste drijfveren. Echter, 71% heeft nog geen idee welk budget
nodig is voor het treffen van deze voorzieningen. Acht procent denkt aan investeringen ter
grootte van meer dan € 10.000, 7% houdt het beperkt tot tussen de € 5.000 en € 10.000 en
de rest denkt minder dan € 5.000 te besteden.


Terugverdientijd
Voor de terugverdientijd van investeringen in energiebesparende voorzieningen geldt min
of meer hetzelfde als voor de kosten. Een ruime meerderheid zegt hier geen idee van te
hebben. Opvallend is de afwijkende score voor zonnepanelen. Hier heeft twee derde wél
een gevoel bij de terugverdientijd. De meeste mensen denken dat dit 10 tot 15 jaar is.
Financiering
De kosten voor verduurzaming van de woning betalen Nederlanders het liefst met eigen
(spaar)gelden (65%). Daarnaast hoopt 44% op een subsidie, hetzij vanuit de Rijksoverheid,
hetzij van gemeente of provincie. Lenen is niet populair (6%). Bij huizenbezitters is ook het
verhogen van de bestaande hypotheek maar beperkt in beeld als financieringsmogelijkheid
(9%). Dit percentage neemt wel toe naarmate de geplande investering groter wordt: bij
budgetten van meer dan € 10.000 denkt 21% aan het ophogen van de hypothecaire lening.
Driekwart van de mensen wil graag meer informatie over de financiële mogelijkheden van
verduurzaming. Zij focussen hierbij niet alleen op de kosten en de terugverdientijd. Ze
willen ook graag meer inzicht in de eigen financiële huishouding om beter te kunnen
inschatten of er financiële ruimte is om te investeren in energiebesparende voorzieningen.
Van de mensen die maatregelen willen nemen, ziet 60% op dit vlak een rol weggelegd voor
de financieel adviseur.


Erkend Financieel Adviseur
SEH onderkent deze behoefte en ondersteunt de bij haar aangesloten adviseurs om aan
deze klantvraag tegemoet te komen. Zo is in 2019 ‘Duurzaamheid’ een van de modules in
de permanente educatie die de 8000 houders van het keurmerk Erkend Financieel
Adviseur elk jaar verplicht volgen om hun vakkennis en adviesvaardigheden op een hoog
niveau te houden.


In de onlangs gestarte campagne LevenWonen is verduurzaming van de woning ook een
belangrijk thema. Via de gelijknamige website geeft SEH consumenten veel informatie over
het onderwerp. De komende periode zal SEH de Erkend Financieel Adviseurs zelf van extra
materiaal voorzien, waardoor het onderwerp nog beter bespreekbaar wordt in
adviesgesprekken.


Deze week staat het SEH Lentecongres mede in het teken van duurzaam wonen. Dit
congres (‘No time to waste’) zal woensdag 20 maart in het NBC in Nieuwegein door
duizend adviseurs worden bijgewoond. Zie www.sehcongres.nl voor meer informatie over het congres.

Einde persbericht


Noot voor de redactie:


Bijlage: IPSOS-SEH onderzoek maart 2019 – Verduurzaming Woning

Meer informatie over SEH
Bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) zijn circa 8.000 financieel adviseurs
aangesloten. De stichting is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel, ten behoeve van een
goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de hypotheekadviseur te scheppen
om diens vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.
Voor meer informatie over bijgaand persbericht of de Stichting Erkend Hypotheekadviseur
kunt u contact opnemen met:
Bart de Nie, directeur (020) 563 30 12 of 06 55 72 06 91.