Inloggen
4_Startend-adviseur

HET EXAMEN

Het assessment

De SEH Opleiding Integraal Adviseren wordt geëxamineerd door middel van een assessment. Hierbij ligt het accent op vaardigheden en competenties. De kennis die u hebt opgedaan voor de Wft diploma's Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Consumptief krediet moet natuurlijk nog steeds up-to-date zijn. Hierover kunnen ook vragen worden gesteld.

Het assessment is een gesprek van drie kwartier met twee assessoren waarin verschillende onderwerpen en gespreksvormen aan de orde komen. Het gesprek wordt op tape opgenomen. Deze wordt na maximaal 1 maand gewist. De beoordeling van het assessment is voldoende (geslaagd) of onvoldoende (gezakt). Uw uitslag ontvangt u per e-mail binnen drie werkdagen.

Het examen reglement

Voor de SEH opleiding Integraal Adviseren is een examenreglement opgesteld. Deze kunt u hier nalezen. Hieronder volgen voor uw gemak de belangrijkste onderdelen uit het examenreglement. Lees het document wel in zijn geheel door!

Inschrijving

Tijdens de SEH Opleiding Integraal Adviseren wordt uw deelname aan het examen besproken. U ontvangt daarop een email met een bevestiging van deelname en meer informatie over uw examen. Wilt u alsnog niet deelnemen aan het examen, dan dient u dit in een reactie op de email aan de SEH te laten weten. Bij deelname ontvangt u een factuur.

Kosten en betaling

De kosten voor het assessment bedragen € 410. U dient dit bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken op: NL 25 INGB 0664 7026 43 o.v.v. uw registratie- en factuurnummer. 

Annuleren of herroepen

  • Er is recht op 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd start op de dag van inschrijving.
  • Een examendatum kan tot 28 dagen voor de examendatum kosteloos worden geannuleerd, gewijzigd of herroepen door de kandidaat.
  • Bij annulering, wijziging of herroeping tot 14 dagen voor de examendatum wordt 1/3 van het totale examengeld van € 410 in rekening gebracht.
  • Bij een annulering, wijziging of herroeping binnen 14 dagen voorafgaand aan het examen, is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Restitutie van het betaalde examengeld zal binnen 28 dagen na annulering plaatsvinden.

Het formulier tot annulering/herroeping van uw inschrijving vindt u hier.

De uitslag

Geslaagd
Indien u bent geslaagd, ontvangt u via de email uw persoonlijke ‘tips en tops’ vanuit het examengesprek. Het SEH-Diploma wordt na de ontvangst van de betaling van het assessment per post verzonden.

Gezakt
Als u bent gezakt ontvangt u uw beoordelingsformulier met opmerkingen en eventuele adviezen via de email. Indien u niet bent geslaagd, kunt u opnieuw examen (het assessment) doen. Hiervoor neemt u contact op met de SEH. Het opnieuw volgen van de opleiding is niet verplicht.

Bezwaar, beroep en klachten
Bent u het niet eens met uw beoordeling, dan kunt u binnen vier weken schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zie hiervoor het Examenreglement.

Het overzicht van de geplande opleidingen vind u hier.

Vragen?

Indien u vragen hebt over het SEH-examen, neem dan per e-mail contact op met SEH. Het e-mail adres is info@seh.nl.