Inloggen
Kennisbank

Aanpassing cijfers sociale zekerheid per 1 juli 2023

06 jul 2023

In januari 2023 werd het wettelijk minimumloon met een percentage van 10,15% verhoogd. Veel andere bedragen in het sociale zekerheidsstelsel, zijn gebaseerd op het minimumloon, waardoor ook die sterk stegen.

De indexatie van de bedragen in het sociale zekerheidsstelsel, vindt elk half jaar plaats. In dit artikel benoemen we de nieuwe bedragen van de belangrijkste sociale zekerheidswetten in de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Minimumloon
Het minimumloon wordt geïndexeerd met 3,13%.

De nieuwe bedragen (tussen haakjes de bedragen van 1 januari tot 1 juli 2023) worden:

  • € 1.995,00 per maand (€ 1.934,40);
  • € 460,40 per week (€ 446,40);
  • € 92,08 per dag (€ 89,28).

Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden andere, lagere, minimumloonbedragen. Die zijn berekend op basis een staffel. Die ziet er als volgt uit:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.995 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197 € 276,25 € 55,25
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Begrip ‘fulltime’ verandert vanaf 2024
Bovenstaande bedragen gelden voor een fulltime dienstverband. Het is van de cao afhankelijk wat geldt als fulltime. Dat kan 36 uur, 38 uur, of 40 uur per week zijn. Een volwassene (met minimumloon) met een werkweek van 36 uur heeft daardoor een 10% hoger uurloon dan dezelfde volwassene met hetzelfde minimumloon, maar met een 40-urige werkweek. Dat gaat op 1 januari 2024 veranderen. Hoewel de wetswijziging nog niet is gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Tweede en Eerste Kamer al akkoord gegaan met deze aanpassing. Er komt vanaf 2024 dan een minimum uurloon. 

Volksverzekeringen
De belangrijkste volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Ook deze uitkeringen zijn op 1 juli 2023 met 3,13% verhoogd.

Uitkering Situatie Bruto maandbedrag vanaf 1 juli 2023, exclusief vakantiegeld (tussen haakjes oude bedrag)
AOW Alleenstaand € 1.458,15 (€ 1.430,80)
  Samenwonend zonder partnertoeslag € 993,16 (€ 973,86)
  Samenwonend met partnertoeslag * € 1.981,32 (€ 1.942,72)
Anw Partner € 1.444,57 (€ 1.417,14)

De bedragen zijn inclusief inkomensondersteuning (AOW: € 5 per maand; Anw € 19,03 per maand).
*Maximaal bedrag, afhankelijk van inkomen partner en totaal gezinsinkomen. Partnertoeslag geldt alleen voor AOW-gerechtigde die vóór 1 april 2015 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een partner heeft die deze leeftijd nog niet heeft bereikt.

Maximum dagloon
Voor de werknemersverzekeringen (onder anderen WIA en WW) geldt dat deze zijn afgeleid van het laatstverdiende loon, met het maximum dagloon als bovengrens.

Ook het maximum dagloon (oude bedragen) is verhoogd:

  • € 264,57 (€ 256,54) per dag
  • € 69.052,77 (€ 66.956,94) per jaar.

Dat leidt tot de volgende maximale uitkeringsbedragen (op maandbasis):

100% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld) 75% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld) 70% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld)
€ 5.754,40 (€ 5.579,75) € 4.315,80 (€ 4.184,81) € 4.028,08 (€ 3.905,82)

Kinderbijslag omlaag
Indexatie betekent niet altijd dat bedragen omhoog gaan. Ze kunnen ook dalen. Dat gebeurt dit keer met de Kinderbijslag. Vanwege de daling van energieprijzen, is die index die op de Kinderbijslag van toepassing is negatief. Dat betekent dat de Kinderbijslag ongeveer 3% lager wordt, nu de kosten voor levensonderhoud ook lager zijn geworden.

Overige cijfers sociale zekerheid
Er zijn diverse andere sociale zekerheidsuitkeringen, waarvan de bedragen op 1 juli 2023 zijn aangepast. De meer complete lijst van bedragen vindt u hier.

Nog twee wijzigingen inzake Levensverzekeringen
Twee relevante aanpassingen mogen hier niet ontbreken, hoewel ze gaan over de 3e pijler. Ze hebben betrekking op levensverzekeringen.

1)  Vragengrens
De Wmk (Wet op de medische keuringen) kent zogeheten ‘vragengrenzen’. Tot de vragengrens mag een verzekeraar minder indringende vragen stellen dan boven die grens. De verhoging per 1 juli 2023 is ongebruikelijk. Normaal gesproken wordt deze elke drie jaar aangepast. De laatste keer was op 1 januari 2022. Door de hoge inflatie was het nodig om nu tussentijds deze vragengrenzen aan te passen. De vragengrenzen zijn:

  1. Voor levensverzekeringen: € 328.131 (was € 294.803)
  2. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: € 47.578 (was € 42.745) voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid en € 31.851 (was € 28.616) voor de jaren daarna.

2) Schenden mededelingsplicht
Wanneer een kandidaat-verzekerde gezondheidsvragen niet correct beantwoordt, kan de verzekeraar na ontdekking daarvan, een verzekering per direct stopzetten. Verzekeraars zijn dan niet verplicht om de al betaalde premies terug te betalen. In de praktijk deden veel verzekeraars dat overigens wel.
Het terugbetalen van premies voor een verzekering die geacht wordt nooit bestaan te hebben, heeft op 1 juli 2023 een wettelijke basis gekregen. Als blijkt dat de verzekerde of verzekeringnemer niet te kwader trouw was bij het fout invullen van de vragen (dus niet bewust probeerde de verzekeraar te misleiden), moet de verzekeraar de premies terugbetalen. De verzekeraar mag wel een billijke vergoeding voor gemaakte kosten inhouden op de terug te betalen premie. Hiertoe wordt artikel 7:930 BW aangepast. Er wordt aan het vierde lid een zin toegevoegd. Zie pagina 10, art. XI in deze link.

Hogere wettelijke rente
Er zijn meer wijzigingen per 1 juli 2023 die hiermee in samenhang van belang zijn. Zo is de wettelijke rente omhoog gegaan van 4% naar 6% (niet-handelstransacties). Daardoor stijgt de maximale kredietvergoeding naar 14% (8% boven de wettelijke rente). Bovendien zijn veel tijdelijke accijnsverlagingen teruggedraaid. Zo stijgen onder meer de brandstofprijzen fors.

Belang voor uw praktijk
In uw financieel advies, neemt u de inkomensrisico’s werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering mee. Als u een exacte berekening van de tekorten bij deze risico’s wilt berekenen, is het van belang uit te gaan van de juiste en meest recente bedragen. Die vindt u terug in dit artikel.