Inloggen
Kennisbank

Verduidelijking en nieuw inzicht over gespreide betaling jubelton

14 dec 2022

U weet inmiddels dat de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaat verdwijnen. U weet ook dat alleen in 2022 nog gebruik gemaakt kan worden van deze vrijstelling van € 106.671. En dat deze gespreid kan worden over 2022 en 2023 (waarbij de woning uiterlijk op 31 december 2024 aangekocht moet zijn).

Aandacht voor jubelton vanwege verwarring door uitlatingen Belastingdienst
In deze nieuwsbrief besteden we alleen aandacht aan feiten of plannen die relevant zijn voor uw vakgebied. We houden ons in beginsel niet bezig met berichten die gebaseerd zijn op ‘geruchten’. Over de spreiding van de jubelton zijn de laatste tijd echter diverse berichten de kop op gestoken. Die berichten zijn gebaseerd op eerdere uitlatingen van de Belastingdienst. Dus de personen die de berichten hebben gedeeld, zijn daaraan niet zelf schuldig. Wij maken hen geenszins een verwijt.

Uit de berichten blijkt hoe snel een onhandige uitlating van de Belastingdienst anders dan bedoeld uitgelegd kan worden en als ‘fake news’ kan rondzingen in de financiële wereld. Daarom besteden we deze keer aandacht aan een dergelijk bericht. Vooral omdat het zeer actueel is en om uw zorg en die bij uw klanten weg te nemen. Bovendien krijgen we van de Belastingdienst nog twee aardige voorbeelden van mogelijkheden met de gespreide betaling van de hoge schenkingsvrijstelling.

Waarover gingen die (achteraf onjuiste) berichten?
Het gaat over een door de Belastingdienst in het leven geroepen interpretatie over de minimale schenking in 2022, zodat die in 2023 nog aangevuld kan worden tot het maximum.

Volgens de huidige wettekst en de voorgenomen toelichting over de afschaffing van die jubelton is de volgende constructie mogelijk:

Vader A schenkt dochter B in 2022 € 1. Dochter B doet aangifte van deze schenking en doet daarbij een beroep op de vrijstelling. Vader A kan vervolgens het hele jaar 2023 nog gebruiken om het restant van € 106.670 te schenken aan dochter B, zonder dat zij hierover schenkbelasting verschuldigd is.

Op een intern Forum blijkt echter dat de Belastingdienst een voorbeeld geeft, waarbij het eerste deel van de schenking in 2022 niet € 1 is, maar minimaal de vaste schenkingsvrijstelling + € 1. Of wel: een schenking van ouder aan kind is tot € 5.677 (in 2022) altijd vrijgesteld. Op een intern forum over toepassing van de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning, heeft de Belastingdienst een eerder voorbeeld aangepast “om misverstanden te voorkomen”. De aanpassing van het voorbeeld inhoudelijk was dat uitgegaan moet worden van een minimale schenking in 2022 van € 5.678 (ouder-kind-vrijstelling + € 1).

Moet u uw eerdere advies aanpassen?
Antwoord: nee.

Op 30 november kwam vanuit de Belastingdienst een geruststellend bericht. Het voorbeeld op het interne forum was alleen aangepast naar een hogere eerste schenking om misverstanden te voorkomen en was geen nieuwe interpretatie van de wet. Helaas bleek dit voorbeeld de misverstanden juist te veroorzaken. Dat is de reden dat ze nu bevestigd hebben de wet niet anders uit te leggen dan zoals die letterlijk luidt.

Kortom: een storm in een glas water. U hoeft klanten aan wie u al eerder het advies heeft gegeven om ‘alvast € 1 te schenken’ dus niet allemaal aan te schrijven om dit bedrag te verhogen. Adviseer daarnaast dan wel om de juiste aangifte schenkbelasting te doen over zowel de schenking in 2022 als de vervolgschenking in 2023.

Uitlatingen Belastingdienst bieden mogelijk nieuwe inzichten
Om dit bericht ook echte nieuwswaarde te geven, geven we u nog twee voorbeelden van de mogelijkheden van de spreiding van de jubelton (samen met de algemene vrijstelling):

Voorbeeld maximale vrijstelling in 2023

A krijgt in 2022 een schenking van zijn grootouders van € 1. A gebruikt dit bedrag voor de aflossing van zijn eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft A aan dat hij voor deze schenking gebruik wil maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Als A in 2023 opnieuw een schenking krijgt van zijn grootouders, is de vrijstelling van A maximaal € 109.088. Dit bedrag bestaat uit:

  • € 106.670, dit is het resterende bedrag van de vrijstelling in 2022 (€ 106.671 min € 1). De ontvanger moet dit dan uiteraard wel voor de eigen woning gebruiken.
  • € 2.418, dit is de jaarlijkse vrijstelling in 2023 voor schenkingen van andere personen. 

Een tweede aardig voorbeeld van de Belastingdienst, is dat van het uitstellen van het gebruik van het vrij te besteden deel van een hoge schenking, inclusief de algemene jaarlijkse vrijstelling. Het maximaal vrij te besteden bedrag is in 2022 € 27.231. Hierover schrijft de Belastingdienst:

“Is de schenking die u in 2022 krijgt van uw ouder(s) lager dan € 27.231 en doet u een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning? En krijgt u in 2023 het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling plus het jaarlijkse belastingvrije bedrag in 2023? Dan mag u in 2023 alleen het bedrag van de schenking die u kreeg in 2022 vrij besteden plus het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling in 2023.”

Voorbeeld vrij te besteden bedrag

B krijgt in 2022 een schenking van haar ouders van € 4.000. Zij gebruikt dit bedrag volledig voor de aflossing van haar eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft B aan dat ze voor deze schenking gebruik wil maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

In 2023 krijgt B opnieuw een schenking van haar ouders, nu van € 50.000. In dit voorbeeld mag B daarvan € 10.035 in 2023 vrij besteden. Dit bedrag bestaat uit € 4.000 (bedrag van de schenking in 2022) plus € 6.035 (jaarlijkse vrijstelling in 2023).