Inloggen
Kennisbank

Banken: Uitstelmogelijkheden consumenten hypotheeklasten

09 apr 2020

Klanten met een hypotheek kunnen bij diverse geldverstrekkers een verzoek doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. De banken hebben in een sneltreinvaart een noodplan in elkaar getimmerd om mensen die in acute financiële problemen zitten te helpen.

Zo hebben een aantal hypotheekverstrekkers - waaronder de vier grote banken - een betaalpauze van drie maanden ingelast voor wie zijn hypotheek tijdelijk niet kan betalen.

BKR

Als een regeling langer duurt dan drie maanden, moet de bank deze met een Code-notering melden bij het BKR. Hierover zijn de banken in gesprek met het BKR. Meer informatie vind je op de site van het BKR.

Wet IB 2001: fiscale aflossingsverplichting

Voor hypotheken met een annuïtaire aflossingsverplichting is fiscaal geregeld, in artikel 3.119e van de Wet IB inkomstenbelasting 2001, dat in geval van een betaalachterstand in de verplichte aflossing in 2020 (in dit geval een betaalpauze), deze betaalachterstand eind 2021 moet zijn ingelopen. Na de betaalpauze begint dan ook het terugbetalen van de gemiste termijnen. In fiscaal opzicht is de manier waarop de achterstand in aflossingen wordt ingelopen, vormvrij. In de praktijk wordt het gemiste bedrag vaak uitgespreid over maandelijkse termijnen en komt bovenop de bestaande maandlasten.

Voorbeeld

Bij een hypotheek met een maandannuïteit van € 1.000 en een betaalpauze van 3 maanden vanaf 1 mei 2020 geldt dat de achterstand van € 3.000 uitgesmeerd worden in een opslag op de maandtermijnen van augustus 2020 tot en met december 2021 (17 maanden) van € 176,47. De maandtermijn is dan over deze periode € 1.176,47.

Geldverstrekkers brengen over het algemeen geen kosten in rekening voor de betaalpauze. Ook rekenen ze geen rente over de achterstand in aflossing of rentebetaling. Als het de klant niet lukt om de achterstand tijdig in te lopen (dus niet vóór 1-1-2022), dan kan de hypothecaire lening nog steeds een eigenwoningschuld blijven. De geldverstrekker en klant moeten dan wel een nieuw aflossingsschema afspreken. Op die manier kan een hypotheekschuld met achterstand in de aflossingen, uiteindelijk maximaal vijf jaar lang tot de eigenwoningschuld behoren.

Overgangsrecht bestaande hypotheken

Geldt er geen fiscale aflossingsverplichting, omdat de hypotheek is gesloten voor 1 januari 2013 en/of er overgangsrecht geldt, dan heeft het tijdelijk stopzetten van de hypotheekbetalingen geen invloed op de renteaftrek (wel is natuurlijk de niet-betaalde rente ook niet fiscaal aftrekbaar).

Het is nog niet duidelijk of er ook mogelijkheden komen om premie of inleg voor een opbouwproduct in box 1 tijdelijk stop te zetten. Dat heeft te maken met de uitkeringsvrijstelling en de fiscale voorwaarde van de premiebandbreedte van maximaal 1:10 (bijvoorbeeld hoog/laag-constructie premiebetaling).

Kijk voor meer details op de site van de geldverstrekker, zoals: 

Eerder pleitte de politieke partij SGP in de Tweede Kamerervoor om alle hypotheken in Nederland tot 2020 helemaal aflossingsvrij te maken. Het zou volgens de SGP de liquiditeitspositie van Nederlanders ‘enorm verbeteren.’ De motie werd echter op 18 maart 2020 door de Tweede Kamer verworpen.

MoneyView geeft een overzicht van relevante wijzigingen en andere informatie over hypotheken, consumptieve financieringen en reisverzekeringen. In reactie op de crisis die het gevolg is van het uitbreken van het coronavirus bieden verschillende geldverstrekkers extra mogelijkheden aan hun bestaande klanten. Ook worden aanvraagprocessen en sommige acceptatiecriteria aangepast. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.