Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Nieuwe eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden (6 A-punten)

Op 31 augustus 2021 kondigde demissionair staatssecretaris Vijlbrief in een Kamerbrief het voornemen aan de eigenwoningregeling in partnersituaties aan te passen. Dit voornemen is een gevolg van onduidelijkheid over de uitwerking van de fiscale gevolgen in diverse partnersituaties en de aankoop van een eigen woning, ondanks een eerder goedkeurend besluit van voorganger Menno Snel op 30 januari 2018. Kamervragen naar aanleiding van dit besluit waren al in 2018 gesteld en de antwoorden daarop zijn in een bijlage op de Kamerbrief van augustus 2021 gegeven.

Met het voornemen de wet te wijzigen en de antwoorden op vragen van meer dan 3 jaar oud, erkent de staatssecretaris dat de Kamerbrief van voorganger Wiebes op 14 april 2017 op zijn minst onvolledig was. Bovendien was de uitwerking voor bepaalde gevallen onwenselijk. En enkele eerder gegeven antwoorden op vragen uit 2017 over de eigenwoningregeling, worden herzien in een andere bijlage.

In de hoop een eind te maken aan de onduidelijkheid en soms ongewenste of onbillijke uitwerking, stelt Vijlbrief voor de eigenwoningregeling aan te passen. Het voornemen is omgezet naar een Wetsvoorstel dat tijdens Prinsjesdag 2021 werd gepresenteerd. Het wetsvoorstel maakt deel uit van de Overige Fiscale Maatregelen 2022

Feitelijk betekent de wetswijziging dat een nieuw regime wordt ingevoerd. Uit antwoorden blijkt dat de eigenwoningregeling van 2013 tot en met 2021 van kracht blijft voor in die periode aangegane eigenwoningschulden. Voor vanaf 1 januari 2022 aangegane eigenwoningschulden, geldt de nieuwe wetgeving. Ongeacht wanneer de leningen zijn aangegaan, heeft de nieuwe wetgeving bovendien gevolgen voor overlijdenssituaties vanaf 1 januari 2022.

De nieuwe wetgeving is al ingegaan per 1 januari 2022. Het is dan ook erg belangrijk dat u als (hypotheek)adviseur direct volledig op de hoogte bent van de toepassing van de nieuwe regels.

Het Wetsvoorstel, zoals ingediend op 21 september 2021, is op dit moment (18 januari 2022) nog niet volledig uitgekristalliseerd, hoewel het op 11 november 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. Relevante invulling van die onduidelijkheden, antwoorden op openstaande vragen, of aanpassingen in de wetgeving zullen uiteraard door de opleider meegenomen worden in het programma. 

Kennis

Deze PE heeft zowel kennis- als vaardigheidsaspecten.

1. Aanschaf woning in partnerschapssituaties
a. U leert de fiscale gevolgen van de wetswijzigingen op: 

 • de eigenwoningreserve, en
 • de aflossingsstand, en
 • de bestaande eigenwoningschuld (in het bijzonder hierbij aandacht voor de elementen die van belang zijn voor advies over het al dan niet toepassen van de kan-bepaling);
 • in elke samenlevingsvorm.

b. U leert de verschillen uitleggen tussen de fiscale gevolgen in 2022 en die zoals die gold voor vergelijkbare situaties tot en met 2021.
c. U leert in een gegeven situatie een passend advies geven met toepassing van de nieuwe wetgeving.

2. Gevolgen verbreken partnerrelatie, na toepassing van de nieuwe wetgeving
U leert de gevolgen van de nieuwe wetgeving niet alleen uitleggen op het moment van het aangaan van een eigenwoningschuld in partnerschapssituaties, maar ook wanneer die wordt verbroken. Denk daarbij aan antwoord op de vragen:

 • Welke aflossingsstand behoort welk van de partners toe?
 • Welke eigenwoningreserve komt elk van de partners toe indien de woning verkocht wordt (al dan niet verkoop tussen ex-partners onderling)?
 • Wat zijn de gevolgen indien gebruik gemaakt is van de kan-bepaling inzake een bestaande eigenwoningschuld?
 • Wat zijn de gevolgen van de eigen inbreng in de vorm van eigen middelen of schenkingen (al dan niet onder uitsluitingsclausule)?

3. Nieuwe regels na overlijden
a. Na afloop van deze training kent u de fiscale gevolgen voor de langstlevende partner op:

 • de eigenwoningreserve, en
 • de aflossingsstand en het lopende aflossingsschema, en
 • het al dan niet toepassen van de kan-bepaling een bestaande eigenwoningschuld voort te zetten.

b. U leert het inkomensrisico van overlijden voldoende analyseren en hierop een passend advies formuleren.

4. Vaardigheden
Gezien de complexiteit van de wetgeving, is het met betrekking tot de nieuwe regels van belang dat de u handvatten meekrijgt over de wijze waarop u over deze regelgeving communiceert met uw klant. In deze opleiding is daarom aandacht zijn voor de vaardigheden

a. Mondeling communiceren: U kunt de voor uw klant relevante informatie overdragen. De communicatie is duidelijk en afgestemd op het niveau van de klant, en
b. Het toelichten en uitleggen van een advies: U vertaalt de impact van de op de klant van toepassing zijnde fiscale regels naar een passend advies, die u op begrijpelijke wijze kan uitleggen aan uw klant.

 

GEÏNTERESSEERD?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Nieuwe eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2023 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender