Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Vaststellen Aandeel Eigenwoningschuld (6 A-punten)

Op 14 april 2017 heeft de toenmalig staatssecretaris van Financiën Wiebes in zijn Kamerbrief een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in de situatie dat er sprake is van een eenvoudige gemeenschap. Indien één van beide deelgenoten bij de verwerving van een woning eigen middelen inbrengt, zou er volgens hem altijd sprake zijn van een vergoedingsrecht. Deze veronderstelling in samenhang met zijn zienswijze zorgen voor diverse fiscale problemen die in de Kamerbrief uiteen zijn gezet.

De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel bevestigt de zienswijze uit de Kamerbrief van 14 april 2017. Op 30 januari 2018 heeft deze staatssecretaris een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid ten aanzien van het vaststellen van de eigenwoningschuld tussen partners. Dit besluit is hierdoor zeer relevant voor de financiële adviespraktijk. In dit besluit keurt staatssecretaris Snel goed dat het eigenwoningverleden van beide partners bij helfte over hen beiden wordt verdeeld om daarna de individuele eigenwoningschuld  en het eigenwoningverleden te bepalen. De goedkeuring, die van toepassing is met ingang van het belastingjaar 2013, komt wel met enkele voorwaarden.

In de praktijk is een derde variant mogelijk en geaccordeerd door de Belastingdienst: de interne afwijkende draagplicht. Dat geldt voor de situatie, waarin de fiscale partners  ten opzichte van de wettelijke regeling andere specifieke afspraken maken over de onderlinge schuldverhouding (interne draagplicht). En aangezien een overeenkomst tussen partijen prevaleert boven de wettelijke regeling van vergoedingsrechten is dit alternatief een keuzemogelijkheid die de adviseur de klanten niet mag onthouden.

Kennis

Dit programma biedt u handvatten, kennis en vaardigheden in de volgende actualiteiten: 

1.       Relatievormen in samenhang met relatievermogensrecht

  • (beperkte) Gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap
  • Eenvoudige gemeenschap

2.       Aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalsaansprakelijkheid

3.       Vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners op basis van eenvoudige gemeenschap

  • Zienswijze beleidsbepalers en fiscale knelpunten daarbij
  • Voorwaarden goedkeurend besluit 30 januari 2018, nr. 2018-1511 Belastingdienst
  • Toepassing goedkeurend besluit in aangifte Inkomstenbelasting
  • Verschillenanalyse tussen vaststellen aandeel eigenwoningschuld op basis van de Kamerbrief Wiebes april 2017, goedkeurend besluit staatssecretaris Snel januari 2018 en interne draagplichtovereenkomst

4.       Noodzaak van vastleggen afspraken interne draagplicht bij eenvoudige gemeenschappen

5.       Afspraken over kosten van de huishouding vs. Investeren (rente en aflossing/besparingen)

6.       Hoe klanten te benaderen en te adviseren (intervisie)

Als u dit programma hebt gevolgd, kunt u bovenstaande onderwerpen toepassen, betrekken of meenemen in uw adviespraktijk. U kunt klanten wijzigen op mogelijke gevolgen van keuzes die zij willen nemen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Het Vaststellen Aandeel Eigenwoningschuld? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2021 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender