Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Risicobereidheid; Adviseur of Klant? (6 A-punten)

Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 Nederlanders een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. En dat zijn echt niet alleen mensen met een fysiek zwaar beroep. In ruim een derde van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak. Ook kan een klant natuurlijk arbeidsongeschikt raken door een ongeluk of door een herseninfarct. Kan een klant in zo’n geval zijn hypotheeklasten nog betalen? 

Vanaf 2020 is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht voor bestaande hypotheken met NHG. Sinds 2018 geldt dit al voor nieuwe hypotheken met NHG. Sindsdien daalt het aantal overlijdensrisicoverzekeringen sterk dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten.

De training

Van de adviseur wordt verwacht dat hij met de consument in gesprek gaat, zodat deze de consequenties hiervan overziet. De klant verwacht veel van haar adviseur, actuele kennis, maar zeker ook de kunde om het ingewikkelde financiële vraagstuk zodanig te vertalen zodat de klant haar risico kent en zelf een eigen keuze moet kunnen maken. De klant zal hierdoor bewust raken van de eigen risicoverantwoordelijkheid. Het gevolg is dat de klant een eigen verantwoordelijk voelt voor de eigen keuze.

Kennis

Dit programma biedt u handvatten, kennis en inzichten in de volgende onderwerpen:

 1.      Inleiding op het onderwerp

Helder krijgen van het “probleem” bij de adviseur:

 • Wat zijn reële (inkomens)risico’s, voor de klant, wat kunnen de gevolgen zijn op langere termijn, recente Kifiduitspraken. 
 • Wat zijn externe ontwikkelingen, bijv. gestegen huizenprijzen; minder budget voor (woon) verzekeringen, beleid verzekeraars, NHG.
 • Hoe krijgt de adviseur eerlijke antwoorden dan de klant en zijn partner als het gaat om de risicobereidheid of is de drijfveer van de klant uitsluitend lage kosten?
 • Wat is de invloed van de adviseur op keuze van de klant, integriteit van de adviseur.

2.       Gespreksvoering

 • Inventariseer welke belangen er daadwerkelijk spelen op de achtergrond bij de klant, doorvragen naar drijfveren bij de klant.
 • De partner van de klant wordt actief bij het gesprek betrokken.
 • De kracht van het samenvatten binnen een adviesgesprek.
 • Welke vragen kan de adviseur stellen om een beter advies te mogen/kunnen maken.
 • Emotionele gemoedstoestand van de klant. Kan de klant op dit moment verstandige keuzes maken als het gaat om afdekken van de risico’s of beheerst de wens om het huis te kunnen kopen de klant dermate dat in een vervolggesprek de risico’s nogmaals aan de orden moeten komen.
 • Hoe creëert de hypotheekadviseur, draagvlak bij de klant en hoe wordt de klant verantwoordelijk voor de gekozen keuzes rondom de inkomensvoorzieningen.

3.       Vastlegging (en nazorg)

 • Adviseur legt keuzes rondom het afdekken van de risico’s, in begrijpelijke taal, vast in de daarvoor bestemde rapportage middelen.
 • Welke nazorgactiviteiten kan en wil de adviseur uitvoeren.

Als u dit programma hebt gevolgd, kunt u bovenstaande onderwerpen toepassen, betrekken of meenemen in uw adviespraktijk. U kunt klanten wijzen op mogelijke gevolgen van keuzes die zij nemen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Risicobereidheid? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2021 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender