Inloggen
6_Ik-ben-erkend

ZO BLIJFT U ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR

Adviseren in een veranderende omgeving (6 A-punten)

De ontwikkelingen in de wereld waarin u als adviseur werkt zijn continu van invloed op u zelf en uw werk als financieel adviseur. Welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij en organisaties de komende jaren? Welk effect hebben deze op uw werk en hoe gaat u hiermee om?

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft ook grote gevolgen voor de wereld van geld, economie en financiën. De financiële sector is tot nu toe weerbaar gebleken voor de gevolgen van de coronacrisis. De tweede besmettingsgolf leidt tot nieuwe onzekerheid. De huidige praktijk is dat huizenkopers moeilijker aan hypotheek komen, banken vraagt om ‘coronaverklaringen’. Kortom bestaande zekerheden in het adviesproces veranderen stelselmatig.

Voor vrijwel alle huishoudens die in 2021 een inkomensstijging hebben, stijgt het bedrag voor de maximale hypotheek. De financieringslastnormen gaan uit van een bestendig inkomen.

Al deze ontwikkelingen maken dat de adviseur zaken als bestendig inkomen, werkloosheidsrisico, nader onder de loep dienen te nemen. De leerdoelen in dit PE-programma vloeien voort uit deze recente ontwikkelingen.

Kennis

1. Financiële gevolgen betaalpauzes: 

 • Hoe gaat u om met klanten die de betaalpauze hebben aangevraagd en nu moeten inlopen? En wat zijn de gevolgen als dat niet lukt?
 • Zijn er mogelijkheden om de maandlasten te verlagen zodat het inlopen betaalbaar wordt?
 • Zijn er andere betalingsproblemen?  Is er ingeteerd op vermogen?  Heeft de klant zijn bestedingspatroon wel aangepast?
 • Op welke wijze kan een Erkend Financieel Adviseur helpen met budgetteren?

2. Vangnet voor bedrijven en banen werknemers:

 • NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid):  Wat zijn de regels en wat is de procedure? Voor wie is de regeling bedoeld?
 • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten): Hoe werkt de TVL en wie kunnen er gebruik van maken?
 • TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers): Wat zijn de nieuwe regels en voorwaarden voor de periode van oktober 2020 tot juli 2021? Welk bedrag kan de zzp-er en DGA-er aan inkomensondersteuning ontvangen?
 • TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten): Hoe werkt deze regeling en voor wie is deze bedoeld?

3. Leningen in box 3:

 • Algemeen: Hoe verhouden de netto lasten van een annuïtaire hypotheek ten opzichte van een aflossingsvrije hypotheek in box 3?
 • Voordelen en nadelen hypotheek in box 3

4. Wet differentiatie Overdrachtsbelasting:
De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet zadelt de adviespraktijk met allerlei vragen op. Zoals bijvoorbeeld:

 • Kan een (echt)paar twee keer gebruik maken van de startersvrijstelling?
 • Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen om bij een gehuwd of ongehuwd stel de eigen woning slechts op één naam te zetten?
 • Is het mogelijk om de Startersvrijstelling bewust NIET te gebruiken, omdat de starter verwacht deze later te kunnen gebruiken met een hoger voordeel?
 • Wat is de rol van de adviseur bij het tekenen van de verklaring voor vrijstelling/laag tarief?

5. De verschillende manieren van inkomensvaststelling:
De diverse manieren van inkomensvaststelling worden in deze training behandeld. Zoals de verschillende methodes met verschillende oplossingen voor bijvoorbeeld flexwerkers en ondernemers.

6. Aandachtspunten Verzilverhypotheken:
Nederland vergrijst. Veel ouderen hebben een eigen woning met een hoge overwaarde, zeker door de gestegen huizenprijzen. In combinatie met tegenvallende of niet-geïndexeerde pensioenen, is er steeds meer vraag naar het ‘opnemen’ van die overwaarde. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er nauwelijks doorstroommogelijkheden zijn voor deze groep senioren. Ze willen of moeten daardoor blijven zitten waar ze zitten. De AFM concludeert dat klanten vaak niet op de risico’s worden gewezen. Is dat terecht? Wat zijn die risico’s dan?

 • Wat is de rol van adviseur richting klant: waarop moet je letten?
 • Wanneer is een verzilverhypotheek geschikt voor de klant? Wanneer juist niet?
 • Welke mogelijkheden zijn er (ineens bedrag of periodiek)?
 • Hoeveel vermogen kun je opnemen? Krijg je nog hypotheekrenteaftrek?
 • Wat zijn de risico’s van een restschuld?
 • Aandacht voor de verschillende bancaire oplossingen en de verschillende niet bancaire oplossingen.
 • Is sale&leaseback een optie? Wat zijn de fiscale en juridische consequenties? 
 • In het kader van Estate Planning: wat vinden de kinderen/erfgenamen ervan? En gaat de erfenis in rook op?  Wat als je ook nog gaat scheiden?

GEÏNTERESSEERD?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over Adviseren in een veranderende omgeving? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2021 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender