Inloggen
Kennisbank

VFBO: Standpunten Belastingdienst benadrukken de noodzaak van een aanpak van de eigenwoningregeling

14 jun 2023

In december 2019 werden de rapporten gepubliceerd waarin conclusies stonden, die u allang kende: de eigenwoningregeling is ondoelmatig, ondoeltreffend, te complex en onuitvoerbaar. Het VFBO heeft begin 2021 concrete aanbevelingen gedaan om die complexiteit aan te pakken. Die voorstellen konden uw goedkeuring wegdragen, bleek uit een enquête die u enthousiast invulde. In tegenstelling tot ons voorstel is de eigenwoningregeling sindsdien alleen maar ingewikkelder geworden. De urgentie hier iets mee te doen, lijkt naar de achtergrond gedrongen door de stapeling van andere problemen die moeten worden opgelost, zoals die van box 3. Andere problemen mogen echter niet leiden tot uit- of afstel van vereenvoudiging van de eigenwoningregeling.

Aanpassingen eigenwoningregeling 2022
De doorgevoerde aanpassingen in de eigenwoningregeling bij partnerschapsrelaties en overlijden, heeft de regeling niet eenvoudiger gemaakt. Hoewel we de poging om de eigenwoningregeling ‘eerlijker’ te maken toejuichen, delen we de conclusie van de Raad van State: "De eigenwoningregeling is complex, en met de beoogde wijzigingen wordt de regeling niet minder complex.". Daarnaast is door de nieuwe regelgeving het grootste knelpunt zeker niet opgelost: Wat is het eigenwoningverleden van de individuele belastingplichtige?

Publicatie Kennisgroepstandpunten Belastingdienst
In maart 2023 is de Belastingdienst begonnen met het publiceren van zijn standpunten in fiscale kwesties. Deze transparantie is zeer welkom. Ook op het gebied van de eigenwoningregeling zijn diverse antwoorden op vragen gepubliceerd. Die antwoorden verduidelijken in bepaalde gevallen de toepassing van de eigenwoningregeling. Maar ze lokken ook uit tot allerlei vervolgvragen. De eigenwoningregeling is al ingewikkeld op zich, maar is ook afhankelijk van factoren als het moment van trouwen, de wijze waarop eventuele huwelijkse voorwaarden zijn ingericht, en de momenten waarop een woning wordt aangekocht, dan wel verkocht, et cetera.
Kortom: bijna elk van de antwoorden nodigt uit tot vervolgvragen zoals “wat als ze na 2017 gehuwd zouden zijn?” of “wat nu als ze gaan scheiden en dan weer een huis kopen?”.  

VFBO is niet de enige die oproept tot vereenvoudiging
Recent publiceerde Ruben Stam (fiscalist bij NN, publicatie Wolters Kluwer, april 2023) een artikel waarin hij de complexiteit van de eigenwoningregeling nog eens benadrukt. Dat was niet voor het eerst. Het VFBO en Ruben Stam zijn niet de enigen die de noodzaak tot vereenvoudiging voor het voetlicht brengen – zoveel maakte de evaluatie van de eigenwoningregeling in 2019 al duidelijk. En in die evaluatie waren de laatste complicerende aanpassingen nog niet eens meegenomen.

VFBO behartigt uw belangen
Het VFBO is pleitbezorger van vereenvoudiging en wil graag in coalitie met stakeholders de vereenvoudiging weer nadrukkelijker op de (politieke) agenda zetten. Het VFBO maakt zich namelijk op 3 punten zorgen:

  1. het niet goed in beeld kunnen brengen van het eigenwoningverleden van de individuele belastingplichtige;
  2. het gebrek aan een goede vaststelling van de resterende renteaftrek na 2031 en
  3. de complexiteit van de fiscale wetgeving, ook na 1 januari 2022.

De eerste insteek van het VFBO is, in gesprek gaan met zoveel mogelijk betrokken partijen om de oplossingen hiervoor te ontdekken. Het VFBO heeft natuurlijk ook nagedacht over verschillende suggesties en daar komt als belangrijkste naar voren het schrappen van het begrip ‘eigenwoningschuld’ uit de wetgeving. Dat is volgens ons mogelijk zonder dat uw klant of de overheid hiervan (grote) financiële gevolgen ondervindt. Maar het VFBO zal in haar voostellen vooral uw belang als adviseur voorop stellen.  

De complexiteit van de eigenwoningregeling maakt dat uw tijd voor een groot deel wordt opgeslokt door het maken van de fiscale analyse van de klantsituatie en het daarop inpassen van het hypothecair krediet. Terwijl uw werk zou moeten bestaan uit het analyseren en geven van passend advies over dat hypothecair krediet op basis van de financiële situatie, de risicobereidheid en tolerantie van de klant.

Het VFBO zet zich in om de wetgeving zodanig aan te passen, zodat u uw echte advieswerk kunt blijven doen!   

Heeft u vragen over de werkzaamheden van het VFBO of suggesties rondom bovenstaand thema? Stuur dan een mail naar communicatie@vfbo.nl.

 

VFBO_Logo_gecentreerd.jpg