Inloggen
Kennisbank

Update activiteiten VFBO

13 okt 2022

Met de commissie Public Affairs en Lobby van het VFBO leveren we een actieve bijdrage aan de financiële gezondheid van iedereen. De commissie heeft als doel om invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving van de overheid en andere beleidsmakers. De activiteiten zijn op dit moment gericht op 3 thema’s: eigen woning, box 3 en pensioen. Hierbij geven we u graag een update op deze thema’s.

Eigen woning
Het VFBO monitort de ontwikkelingen over de eigen woning en blijft richting beleidsmakers oproepen tot vereenvoudiging van de fiscale eigenwoningregeling. Er is afgelopen zomer een brief naar Staatssecretaris Van Rij gestuurd waarin het VFBO met klem oproept om de overgang van de eigen woning naar box 3 direct mee te nemen in de wetswijziging van de heffing in box 3.    

Op het gebied van box 3 en pensioen zijn er actuele ontwikkelingen, waarover we u graag een update geven.

Box 3
Er blijft veel te doen over het zogenaamde Kerstarrest van 24 december 2021 met betrekking tot box 3. Het VFBO mengt zich, samen met haar stakeholders, actief in de problematiek van het wetsvoorstel ‘overbruggingswetgeving box 3 2023 – 2025’. Het VFBO heeft het initiatief genomen om met andere stakeholders een brief te schrijven naar het Ministerie van Financiën en de Vaste Kamer Commissie van Financiën. Het VFBO ziet in de praktijk aanzienlijke problemen als dit wetsvoorstel in de huidige vorm wordt ingevoerd. Daarnaast voorziet het VFBO dat, voor behoud van rechten, het voorstel leidt tot een grote toename van het aantal bezwaren en beroepsprocedures. Dat betekent dus grote risico’s op procesverstoringen bij de Belastingdienst. Terwijl Staatssecretaris Van Rij juist aangeeft dat deze capaciteit nodig zal zijn voor de implementatie van de wetgeving van box 3 na 2026. Ook voorziet het VFBO  een risico op gedragsverandering van de defensieve belegger.

Zorg
Onze eerste zorg is een grote toename van het aantal bezwaren en beroepsprocedures, want door het voorstel zullen alle beleggingen worden belast alsof er een rendement van 6,17% wordt gemaakt. Dit is natuurlijk niet in alle gevallen het geval. Beleggers en hun adviseurs zullen kritisch volgen of de werkelijk gerealiseerde rendementen aansluiten op het forfaitair opgelegde rendement. Betekent dit dat voor de overbruggingswet box 3 ook iedere belastingplichtige voor behoud van rechten, bezwaar moet maken? Betekent dit dat een adviseur bezwaar moet maken als standaardonderdeel van het advies om aan de zorgplicht te kunnen voldoen? Omdat voor de belegger/verzekeringnemer die wezenlijk minder rendement maakt dan het forfaitaire rendement van 6,17%, vragen wij ons af of het wetsvoorstel afdoende invulling geeft aan het Kerstarrest. Het huidige percentage van 5,33% gaat, gezien de huidige berekeningsmethodiek, stijgen naar 6,17%.

Onze tweede zorg is het risico op een gedragsverandering van de defensieve belegger. Door het nemen van meer risico om het daadwerkelijke rendement dichter in de buurt te brengen van hoe men belast wordt, zullen veel beleggers mogelijk gaan kiezen voor beleggingen met een hoger rendement. En dus een hoger risico. Terwijl dit voor sommige, vooral kleine, beleggers helemaal niet verstandig is. Denk aan particulieren die hun geld in kleine spaar-beleg producten hebben zitten met een defensief risicoprofiel. In overeenstemming met de mening van de AFM in de brief van 11 maart 2020, ziet het VFBO de risico’s van dit soort onwenselijke gedragsveranderingen bij (kleine) beleggers met een defensief tot neutraal beleggingsprofiel met zorg tegemoet.

De overbruggingswetgeving box 3 geeft een prikkel om de beleggingsportefeuilles en -verzekeringen aan te passen naar een offensievere portefeuille. Het rendementspercentage van overige bezittingen blijft gebaseerd op een 15 jaar gemiddelde en sluit hierdoor niet aan bij rendementen die het afgelopen jaar zijn behaald met deze beleggingen.

De uitspraak van de HR in het Kerstarrest betekende niet dat in de belastingwetgeving geen gebruik mag worden gemaakt van forfaits, maar als forfaits worden gebruikt, dient hiermee de werkelijkheid zo goed mogelijk te worden benaderd en daar is in veel gevallen geen sprake van.

Wet Toekomst Pensioen
Ondanks dat de Wet Toekomst Pensioen (WTK) is uitgesteld tot 1 juli 2023 blijft het VFBO lobbyen voor passend advies voor iedereen maar met name ook voor pensioendeelnemers. Of dat nu vanuit WTK is te realiseren of bijvoorbeeld vanuit het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen; we blijven de dossiers op de huidige thema’s natuurlijk actief volgen.  

Kortom, het VFBO is en blijft volop in beweging!