SEH Adviespocket

H o o f d s t u k 2 F i s c a l e r e g e l s r o n d h y p o t h e k e n | S E H A d v i e s p o c k e t 2 0 19 A c t u a l i t e i t e n 28 Familielening eigen woning Ouders kunnen geld aan hun kinderen lenen als fiscale eigenwoningschuld. Voor de ouders verandert er fiscaal niets. Of hun geld op een spaarrekening staat of wordt uitgeleend aan de kinderen, het blijft vermogen in box 3 en telt mee bij de vermogensrendementsheffing. Echter, het rendement kan aantrekkelijker zijn. Direct opeisbaar? Binnen de familielening zijn er twee varianten: direct opeisbaar of niet-direct opeisbaar. Ze hebben verschillende fiscale gevolgen. Het omslagpunt ligt bij de opzegtermijn volgens de voorwaarden: korter dan één jaar (direct-opeisbaar) of vanaf één jaar (niet direct opeisbaar). Bij een direct-opeisbare familielening geldt een fiscale normrente van 6%. Voor niet-direct opeisbare leningen geldt als normrente een in de markt vergelijkbare rente. Dit kan een rente zijn bij een geldvertrekker, met dezelfde rentevaste periode. Er is een marge mogelijk van plus of min 25%. Is de lening renteloos, dan belast de fiscus de niet-betaalde rente over de gehele looptijd als een schenking. Tien belangrijkste aandachtspunten 1. Omschrijf de familielening in een schriftelijke leningsovereenkomst . Een notariële akte met de juiste redactie voorkomt veel financiële narigheid. 2. Leg de essentiële onderdelen van de familielening vast, zoals: (a) bedrag van de lening, (b) de bestemming, (c) rentepercentage en duur rentevaste periode, (d) aflossingstijdstip, (e) looptijd, (f) rentebetalingsschema, (g) opeisbaarheid van de lening, (h) vervroegde aflossingsmogelijkheid, (i) zekerheden, (j) voorwaarden bij echtscheiding, (k) reguliere opzeggingsgronden. 3. Adviseer de niet-direct opeisbare lening rentedragend en niet renteloos. Dit voorkomt schenkbelasting over het verschil tussen de nominale waarde van de lening en de contante waarde van de renteloze lening op einddatum. 4. Bij een niet-direct opeisbare lening moet het rentetarief gekoppeld zijn aan de zakelijke marktrente . Het gaat hier om gangbare hypotheekrentetarieven. Leg rentetarieven met leningsvoorwaarden vast van vergelijkbare geldverstrekkers. 5. Het rentepercentage bij een niet-direct opeisbare familielening wordt mede bepaald door de (on)zekerheid over de terugbetaling. Is de familielening onderhands, dan is dit risico voor de schuldeiser groter dan bij een hypothecaire inschrijving van de lening. De rente kan dus hoger zijn bij een geldlening zonder hypothecaire inschrijving.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=