SEH Adviespocket

S E H A d v i e s p o c k e t 2 0 19 A c t u a l i t e i t e n | 27 F i s c a l e r e g e l s r o n d h y p o t h e k e n H o o f d s t u k 2 Mogelijkheden erfgenaam Een erfgenaam heeft met betrekking tot een nalatenschap drie mogelijkheden: 1. De nalatenschap verwerpen Om een erfenis te verwerpen, moet bij de rechtbank een verklaring worden afgelegd. Eventuele schuldeisers van de erflater kunnen dan geen verhaal plegen. Keerzijde is dat er ook geen recht op een overschot is, als de waarde van de bezittingen de schulden blijkt te overtreffen. 2. De nalatenschap zuiver aanvaarden Bij zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder enig voorbehoud. Is er een negatieve nalatenschap (meer schulden dan bezittingen), dan kunnen schuldeisers het tekort op het vermogen van de erfgenamen verhalen. Zuiver aanvaarden kan via een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Maar ook als de erfgenaam afwacht, is sprake van zuiver aanvaarden. Ook door (eerdere) gedragingen van de erfgenaam kan deze worden ‘geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard’. Het gaat om gedragingen die leiden tot benadeling van schuldeisers van de nalatenschap. 3. De nalatenschap beneficiair aanvaarden Als de erfgenaam twijfelt of de waarde van de erfenis de schulden overtreft, is er de keuze om de erfenis uitsluitend te accepteren voor zover de waarde de schulden overtreft. In dat geval is de erfgenaam uitsluitend met het geërfde vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap en niet met zijn privévermogen. Bij het beneficiair aanvaarden moet de nalatenschap worden afgewikkeld onder toezicht van de kantonrechter en moet er een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Na zuiver alsnog beneficiair Ten slotte is het mogelijk om een nalatenschap na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit kan als de erfgenaam bekend wordt met een zogenoemde onverwachte schuld. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam zorgvuldig handelt en onderzoek doet naar de financiële situatie. Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding te goeder trouw wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld kan zich binnen drie maanden na de ontdekking tot de kantonrechter wenden en verzoeken tot ontheffing van de verplichting om met het eigen vermogen de nalatenschapsschuld te voldoen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=